Hver fjerde innbygger i Norge vil ha innvandrerbakgrunn

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som i dag utgjør 12 prosent av befolkningen, vil vokse til 25 prosent i 2060, viser nye beregninger fra Statistisk Sentralbyrå.
Om 50 år vil 1,7 millioner nordmenn være innvandrer eller født av innvandrerforeldre. 
0Shares
Statistisk Sentralbyrå la torsdag frem en fersk befolkningsstatistikk for Norge, og benytter sjansen til å vende blikket mot fremtiden skriver, Dagens Næringsliv.
Spådommene viser at vi vil være 6,9 millioner i 2060, opp fra 4,9 millioner i 2011. Beregningene viser også at antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil øke fra 0,6 millioner i 2011 til 1,7 millioner i 2060 – altså mer enn en dobling på 50 år. Øvrig befolkning vil øke fra 4,3 millioner i dag til 5,2 millioner i samme periode, noe som er en vekst på 20 prosent.
Flere ikke-vestlige
Veksten fører til at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som i dag utgjør 12 prosent av befolkningen, vil vokse til 25 prosent i 2060. I et høyinnvandringsscenario, kommer denne gruppen til å passere 3,1 millioner.

– Størsteparten av personene med innvandrerbakgrunn, rundt én million, vil komme fra land utenfor Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand. Forventningen er at den samlede innvandringen vil øke en del frem til 2014, for deretter å gå betydelig ned, sier kilder i SSB til Dagens Næringsliv.