Vil unngå B-lag i arbeidslivet

Mot diskriminering: Gode arbeidslivsstandarder for alle, også arbeidsinnvandrere, er viktig, og handler ikke om proteksjonisme, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
Foto: AD
Ifølge ny rapport har diskrimineringen i det globale arbeidslivet økt som følge av finanskrisen. – Vi må passe på at det ikke utvikler seg et todelt arbeidsliv i kjølvannet av finanskrisen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstøm (bildet).
0Shares

Uttalelsen kom på ILOs arbeidskonferanse i Geneve, melder regjeringen. ILO står for International Labour Organization og er et FN-organ som jobber spesielt med arbeidslivssaker. Deres nye rapport om arbeidsrettigheter viser urovekkende tall hva gjelder diskriminering.

Arbeidsminister Bjurstrøm tok i sitt innlegg avstand fra tanken om at ivaretakelse av ansattes rettigheter står i motsetning til økonomisk vekst.

– Den norske erfaringen er stikk motsatt. Vi har klart å forene høy sysselsetting med et anstendig arbeidsliv, sa Bjurstrøm under konferansen og viste til den høye yrkesdeltakelsen blant kvinner i Norge.

Fare for diskriminering

Ministeren pekte på faren for at arbeidsinnvandring kan føre til et A- og B-lag i arbeidslivet.

– Det er avgjørende at vi klarer å møte framtidens arbeidskraftbehov uten at det undergraver våre arbeidslivsstandarder. Kampen mot sosial dumping handler ikke om proteksjonisme, men å skape globale standarder for et anstendig arbeidsliv, sa statsråden.

Norsk modell
Siden 2006 har Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) kartlagt arbeidsmiljøsituasjonen i Norge. På et arrangemet under konferansen presenterte ministeren Norges modell for arbeidsmiljøovervåking.

– Det er bred enighet om behovet for bedre kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Det unike med Norges system er at det gir arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter den samme kunnskapen. Felles kunnskap skaper bedre forhandlingsklima mellom partene og bidrar til at vi klarer å finne gode løsninger i fellesskap, sa statsråd Hanne Bjurstrøm.