75 barn var bortført fra Norge til utlandet i 2019

barn
Innad i Norge var 86 barn bortført i 2019, mot 95 barn året før.
Foto: Unsplash
I 2019 var 75 barn registrert bortført fra Norge til utlandet. Elleve barn er registrert bortført fra utlandet til Norge.
0Shares

Det viser regjeringens statistikk for barnebortføringer mellom 2005–2019 som ble offentliggjort denne uka.

Til sammenligning var det registrert 71 bortførte barn fra Norge til utlandet i 2018, mens 24 barn var bortført fra utlandet til Norge.

Innad i Norge var 86 barn bortført i 2019, mot 95 barn året før.

Antallet saker er i alle tilfeller færre enn antallet barn, da flere barn kan tilhøre samme bortføringssak.

Fra Norge var det registrert flest barnebortføringssaker til Polen (37) og Storbritannia (36). Fra utlandet til Norge var det flest barnebortføringssaker fra Polen (32) og USA (29).

Sakene anses som avsluttet når barnet eller barna er ført tilbake til sitt bostedsland basert på en avgjørelse etter en av Haag-konvensjonene, at det finnes en rettskraftig avgjørelse om at barnet ikke skal sendes tilbake, at foreldrene er blitt enige om hvor barnet skal bo, eller ved at bortfører velger å reise hjem frivillig.

Det understrekes at statistikken baserer seg på en manuell telling, og at det derfor kan være feil i tallene.