Flere varsler til politiet om høyreradikalisering

Flere steder i Norge har politiet opplevd flere bekymringsmeldinger om høyreekstremisme (Illustrasjonsbilde).
Foto: David Hall
Politiet vil ikke å si noe om hvor mange bekymringsmeldinger de har mottatt om radikalisering og ekstremisme i 2019, men bekrefter at det har vært en økning av høyreekstreme holdninger.
0Shares

Årets trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forteller om like stor sannsynlighet for at et terrorangrep i Norge vil gjennomføres av høyreekstreme, som av ekstreme islamister.

Også på Romerike har politiet opplevd en økning av bekymringsmeldinger med høyreekstremt innhold den siste tiden. Likevel kan det ha naturlige årsaker, mener politiet.

– Når folk reiste til Syria, var det naturlig at det var dette folk så. Nå er det mer fokus på høyreekstremisme, sier radikaliseringskoordinator Astrid Maria Grythe i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Nett-radikalisering

Vidar Aasvangen, mangfoldskoordinator i Øst politidistrikt, sier man er like bekymret for miljøer på nett, som man kanskje ikke kjenner til.

– Vi har folk i politiet som sitter og følger med og har oversikt. Men vi greier ikke ha oversikt over alt. Vi er avhengige av at folk tipser oss, sier mangfoldskoordinator Aasvangen til Romerikes Blad.

Om mottatt bekymringsmeldinger av alvorlig karakter i 2019, svarer Grythe følgende:

– Vi har personer vi er mer bekymret for enn andre.

Familier tar kontakt

I avvergede og gjennomførte terrorangrep, viser det seg ofte at familien har visst om situasjonen.

Ofte er også familie og pårørende veien å gå for politiet, i den grad det lar seg gjøre.

– At politiet kan gi hjelp til familien, kan bli veien inn for å nå dem med ekstreme holdninger. Hvis de ser at vi faktisk bistår og hjelper familien, er det med å ødelegge det fiendebildet de har av, sier Aasvangen.