– Asylinstituttet har brutt sammen

– Vi må gjøre alt vi kan politisk for å hjelpe flere innvandrere ut i jobb etter utdanningen, sier Høyres Ole Trellevik.

Ove Trellevik, innvandringspolitisk talsperson i Høyre tar til ordet for at Norge skal nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra flyktninger som har vært innom Tyrkia. Et liknende ekstraordinært tiltak ble vedtatt for flyktninger som kom via Russland i 2015. Nå går han lenger:

– Høyre ønsker ikke å behandle noen asylsøknader fra flyktninger som har vært innom trygge land på veien til Norge, sier Trellevik til Klassekampen.

I praksis betyr det at så å si ingen flyktninger vil ha rett til å få behandlet en asylsøknad hvis de kommer til Norge.

– Heller enn ekstraordinære tiltak bør det bli en fast del av asylpolitikken, mener han.

Tellevik mener asylreglene må skrives om for å hindre at store mengder flyktninger forsøker å reise til Norge.

– Asylinstituttet har brutt sammen. Det er 70 millioner mennesker på flukt i verden. Det så man aldri for seg da man laget flyktningkonvensjonen i 1951, sier Trellevik.

Flyktningkonvensjonen gir rett til å søke asyl og få en individuell vurdering av sitt beskyttelsesbehov. Trellevik mener antallet flyktninger og migranter gjør at dette ikke lenger er mulig i praksis.