Regjeringen vil nekte familier som utnytter au pairen sin å ha au pair igjen

Illustrasjonsbilde: Au pairer melder tvang til for mye arbeid til Norsk Folkehjelps au air-senter.

– Det er ingen grunn til at vertsfamilier som begår svært grove brudd på au pair-ordningen eller svært alvorlige straffbare forhold mot au pairen, skal få ha au pair igjen. Vi må beskytte fremtidige au pairer fra å utsettes for lignende overgrep, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til Dagbladet.

I lovforslaget som nå legges fram vil regjeringen nekte familier å ha au pair igjen både når vertsfamilien har brutt vilkårene for au pair-tillatelse, og når en person i vertsfamilien har begått straffbare forhold mot au pairen.

I dag kan familien bare ilegges midlertidig utestengelse ved brudd på reglementet. Ingen slik midlertidig utestengelse kan i dag vare lengre enn ti år.