Kronprinsen besøkte flerkulturelt mentorprogram

Kamal Alnaeb fortalte om sine erfaringer med mentorprogrammet Catalysts
Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.
Kronprins Haakon besøkte mandag mentorprogrammet Catalysts i Oslo. Catalysts kobler flerkulturell ungdom mellom 15 og 30 år med mentorer som kan hjelpe dem å lykkes med skole, arbeidsliv og livet generelt.

Gjennom et halvt års program hjelper frivillige mentorer fra bedrifter og lokalsamfunn ungdom med å sette seg mål for fremtiden. Mentorene får opplæring i metoder for å identifisere deltakernes styrker.

Aicha, en av deltakerne i Catalysts delte sin historie fra scenen.
Foto : Sara Svanemyr, Det kongelige hoff

Under besøket fikk Kronprinsen en orientering fra daglig leder og gründer bak Catalysts, Lisa Cooper og daglig leder for 675 Oslo, Anniken Fjellberg om hvordan Catalysts jobber med en styrkebasert tilnærming i programmene. Tre tidligere deltakere, også kalt mentees, Idil, Aicha og Henrietta delte sine erfaringer og fortalte hva en mentor har betydd for dem gjennom sang, dikt og historier.

Mentorer og mentees gikk sammen i grupper og drøftet verdien av en mentorordning og følelsen av tilhørighet. Tilslutt delte deltakerne sine mestringshistorier.

Catalysts visjon er å jobbe for et mer inkluderende samfunn, én relasjon av gangen, i følge organisasjonen.