Krever at Trandum gjennomgås av uavhengig kommisjon

Et sterkt kritisert legefirma har fått fornyet kontrakten med Politiets utlendingsinternat på Trandum. Kontraktfornyelsen har gitt sterk kritikk.
Foto: Kari Bye
Tilsynsrådet for utlendingsinternatet Trandum fastslår brudd på «rettslige rammer» og «legetiske regler». Nå krever ARS-leder at hele internatet gjennomgås.

– Kritikken av Trandum har vært så tung og faglig gjennom så mange år at hele driften bør gjennomgås av en uavhengig kommisjon, sier leder i Antirasistisk senter (ARS) Rune Berglund Steen til Utrop.

Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter mener Trandum må gjennomgås av en uavhengig kommisjon.
Foto : Youtube screenshot

Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat i midten av november i fjor en meget kritisk vurdering av legetjenestene på Trandum, ifølge ABC Nyheter.

Ifølge kritikken har det «skjedd flere brudd på de rettslige rammer», og at «legeetiske regler er brutt». I tillegg slås det fast at «behandlende lege styres i stor grad av lojaliteten til utlendingsmyndigheten».

– Vi kan ikke fortsette å ha det slik at mennesker i en så desperat situasjon, er henvist til en institusjon som rutinemessig omfattes av så tung og alvorlig kritikk som her, fortsetter han.

SV-politiker: Alvorlig

En av politikerne som har reagert sterkest, er SV-representanten Karin Andersen.

– Dette er viktig og veldig alvorlig. Tilsynsrådets brev viser at noe er alvorlig galt med helsetjenestene på Trandum, sier Andersen til ABC Nyheter.

Omstridt selskap

I midten av januar fikk også det omstridte selskapet «Legetjenester A/S» fornyet sin kontrakt om legetilsyn ved Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Legen Gunnar Fæhn, som ifølge NRK har uttrykt seg negativ til flyktninger og asylsøkere i ulike kommentarfelt på nettet, fronter firmaet.

Legefirmaet og Fæhn hadde ansvaret da moren i familien Abassi ble satt på flyet til Istanbul i bevisstløs tilstand. Nå granskes også selskapets rolle etter at en 57 år gammel iraker mistet livet i fjor høst på utlendingsinternatet.

Ikke lest vurdering

Legen selv sier til ABC Nyheter han ikke har lest tilsynsrådets vurderinger.

– Jeg tar det til etterretning, og en mer konkret kritikk vil jeg ta opp med rette vedkommende. Faglige ting vil jeg ta direkte med Fylkeslegen, og ikke en journalist.

Endringer underveis

Ifølge Steen bør helsetjenestene på utlendingsinternatet kunne endres umiddelbart.

– At systemet for helsetilsyn bør endres, synes åpenbart etter flere år med kritikk og skandaler også knyttet til denne.

Han tenker spesielt på de innsatte på Trandum, som han mener er mennesker som stort sett ikke har gjort noe galt, annet enn å få avslag på asylsøknaden sin.

– Grunnet opplevelser de har hatt før de flyktet fra hjemlandet, og med den forestående returen, sliter mange psykisk.

Uverdig

Trandum-beboerne fortjener egentlig å behandles med skånsomhet og verdighet, mener Steen.

– I stedet ser vi at rettssikkerheten deres har vært svært dårlig. Siden de skal ut av landet, har de få muligheter til å protestere. Da må det være opp til oss andre å ivareta deres rettigheter, og sørge for noen standarder som per i dag ikke ivaretas.