Jacobsen ser for seg medier uten en agenda og sier at «Resett.no er komplementær.»
Oslo Frp inntar en mer innvandrings- og islamkritisk posisjon enn Frp har stått for i regjering. Hvilke konsekvenser får det?

Geir Ugland Jacobsen er valgt til ny leder i Oslo Fremskrittsparti på årsmøtet i mars. På samme årsmøte ble det vedtatt en resolusjon som skal gjøre til et «et patriotisk fyrtårn» i verden.

Resolusjonen slår fast at Fremskrittspartiet i større grad skal verne om nasjonalstaten og bygge opp om patriotismen. Det går ut på å være tydelige på at «klimaendringene ikke er menneskeskapte» og «ha totalstans i ikke-vestlig innvandring.»

Jacobsen vil ikke mindreårige barn gjenforenes med foreldrene dersom de får innvilget asyl. Årsaken er at det er «fryktelig dyrt». Jacobsen viser til regnestykker som viser «så stort antall milliarder i året koster flyktning- og asylpolitikken».

Jacobsen ser for seg medier uten en agenda og sier til Klassekampen at «Resett.no er komplementær. Document.no er et uavhengig og modig medium. Så har vi hrs.no, som er veldig kunnskapsrike og etterrettelige.»

Oslo Frp blir mer ekstrem

Hvis Oslo Frps linje i innvandrings -og integreringspolitikken vinner frem i partiet, er det usannsynlig at Frp kommer tilbake i regjering. Dersom Oslo Frps linje får gjennomslag på partiets landsmøte vil avstanden til de andre partiene øke til det uoverstigelige. Men det er lite sannsynlig, fordi Oslo Frps synspunkter blir sett på som ekstreme.

Frp-leder Siv Jensen advarte mot å vedta resolusjonen som hun mente er godt ivaretatt gjennom det ordinære programarbeidet i partiet, men hun ble overkjørt og resolusjonen vedtatt.

Oslo er det fylket i Norge som har flest med innvandrerbakgrunn, og det er det fylket med mest positive holdninger til innvandrere sammenliknet med andre deler av landet. Dermed vil ikke Oslo Frp lykkes med å få mange nok velgere. Hvis Oslo Frp heller hadde vært åpnere, og mer liberale og inkluderende enn moderpartiet, ville de fått flere stemmer fra Osloborgere.