Går inn for inkluderende valgkamp

Signerer ja til en inkluderende valgkamp: Rødts partileder Turid Thomassen.
Foto: Janet Ohemeng
Likestillings- og diskrimeringsombudet (LDO) har nå mottatt valgkamperklæringer fra Ap, Sv, Sp og Rødt.
Erklæringen sendes ut til de ulike partiene hvert år og forplikter partiene til å sørge for at alle som er involvert i valgkampen opptrer bevisst og med respekt for menneskeverdet, og å fordømme alle former for trakassering, stigmatisering og diskriminering.
– Vi fikk de første eksemplarene i går og det er ikke alle som har returnert sin signatur. Alle partiene må få tid på seg, og vi ser frem til å få fra resten av partiene, sier likestillings- og diskrimeringsombudet, Sunniva Ørstavik.

Tverrpolitisk

Utrop var tilstede da Rødt signerte sitt eksemplar.
– Dette burde ha vært unødvendig å gjøre, fordi det er selvsagt. Men, det er spesielt viktig nå etter 22. juli, folk er mer lydhøre og man har skjønt at ting ikke skal tas for gitt. Det snakkes jo mye om at flere ønsker et inkluderende og solidarisk samfunn og det er det vi i Rødt alltid har vært opptatt av, sier partileder Turid Thomassen.

Frp skal også signere.
– En i ledelsen i Frp skal signere på vegne av partiet og sende det inn til Likestillings- og diskrimeringsombudet snarest, sier pressekontakt Fredrik Färber til utrop.no.