Yrkesforbud er ikke veien å gå

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Tidligere høyreekstremist Eirik Solheim skal svi på grunn av gamle synder. Og det verste er at han gjennom tilsynssaken uvitende kan dra uskyldige med seg i dragsuget

Tilsynssaken, med eks-lederen i den nasjonalistiske organisasjonen Viking Eirik Solheim i hovedrollen, handler mer enn om historien til en mann som begikk store feil, angrer og fortsatt kan straffes for det som er gjort tidligere og ikke kan bli ugjort. Saken handler om politiske meninger skal gi grunnlag for et ansettelsesforbud i Norge.

Solheim jobber i dag som lege ved Sørlandet Sykehus i Arendal og er i ferd med å fullføre spesialisering i psykiatri. Han har tatt avstand fra sine gamle meningsfrender, men likevel skapt sterk kontrovers etter han i januar i år kurset medlemmer i den beryktede nasjonalistiske organisasjonen Svenska Motstandsrörelsen i førstehjelp, da de trente i Norge.

Kan fratas jobben

Ifølge VG har nå fylkeslegen i Aust-Agder bedt Statens Helsetilsyn vurdere om han er skikket til stillingen. Skulle tilsynet komme til beslutningen at han er uegnet og kan nektes lisens, så mener jeg fare er på ferde.
La gå det Solheim gjorde i sin høyreekstreme glansperiode på 90-tallet. Det var utilgivelig og umenneskelig. Samtidig er det også viktig å kunne skille mellom jobbliv og privatliv. Lisensnekt for Solheim kan åpne for politisk motivert yrkesforbud også andre steder. Et Norge som står for åpenhet, toleranse og demokrati kan ikke gå inn for slike tiltak, uansett hvor ekle og usmakelige meningene til den ene eller den andre måtte være. Jobb er jobb, og fritid er fritid.

Lex Solheim

Yrkes- eller stillingsforbud har særlige tradisjoner i Tyskland, under navnet berufsverbot. Opprinnelig iverksatt av nazistene og rettet mot «samfunnsavvikere» og «mindreverdige raser», så skulle ordningen sikre at bare «rettsindige» or normale mennesker fikk jobbe.
Svært mange land har bestemmelser som legger begrensninger for yrkesvalg. En kan diskrimineres ut fra kriminell bakgrunn, men også kjønn, etnisk tilhørighet, politisk virksomhet, religiøst syn og annet. Jeg kan skjønne om en pedofilidømt ikke ville få komme i nærheten av en barnehage. 
Går denne prosessen i retning utestengelse i Solheim-saken kan det danne en farlig presedens. «Lex Solheim» kan føre til at ikke bare snauskaller, men også at også andre med «uakseptable» politiske meninger blir utestengt. For da har man plutselig loven i hånda til å ekskludere.

Og derfor er jeg på Solheims side i denne saken. Men kun i denne saken.