Skjerper nettovervåking av høyreekstreme

Rasisme på nett og i medier er blitt stadig mer godtatt, viser en fersk tysk avhandling.
Foto: Fotofaksimile: utrop.no
Etter 22. juli-angrepene har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) intensivert overvåkingen av høyreekstreme i Norge på internett.
PST konkluderte tidligere i år med at det høyreekstreme miljøet i Norge ikke ville utgjøre noen trussel mot det norske samfunnet i 2011. 
Nå innrømmer man imidlertid at høyreekstremes aktivitet på nett er en ny utfordring, og PST har derfor tatt store grep for å intensivere overvåkingen av høyreekstreme grupper og personer på internett, skriver Aftenposten.
– Vi ser at det er økt aktivitet på dette området. Og vi ser viktigheten av å innhente informasjon om hva som foregår på de aktuelle nettstedene. Det er en ny utfordring, som blir prioritert. Men det er et enormt mangfold på internett og sosiale medier både i antall ytringer, innholdet i ytringene og nettsider med ulike ytringer, sier Tore Risberget, avdelingsdirektør og operativ sjef i PST, til Aftenposten.