Kongsvinger SV med tre innvandrere på listetopp

SVs listetopp i Kongsvinger, Alejandro Perez, sier de sosiale ulikhetene i hjemlandet Colombia har motivert ham til å kjempe for å bevare norsk rettferdighet.
Foto: facebook.com
– Oslo og måten byen fører flerkulturell politikk på er forbildet på hva vi som parti ønsker å gjøre i Kongsvinger, sier førstekandidat i Kongsvinger SV, Alejandro Perez. 
SVs partilag i Hedmarksbyen er ikke som andre partilag. I årets valgkamp slår de likegodt til med å ha ikke-vestlige innvandrere på de tre første listeplassene. Chilenskfødte Sergio Rocco på tredjeplass, kenyanskfødte Samuel Abonyo på andre og Alejandro Perez fra Colombia som listetopp.
I et intervju med utrop.no sier Perez at det var fokuset på rettferdighet og fordelingspolitikk som gjorde at han valgte SV.

– For to år siden flyttet jeg til Kongsvinger, men det var ikke før for tre månender siden at jeg ble aktiv i lokalpolitikken. SV ble partiet for meg siden jeg fikk inntrykk at de var de som jobbet mest målrettet for at alle skal like muligheter. Jeg kommer fra et samfunn hvor det er store og tydelige klasseforskjeller, sier han.

Ser du en tendens til økte klasseskiller, også i Norge?

– Forskjellene mellom folk er blitt veldig store nå, ihvertfall i forhold til det jeg kan huske da jeg kom hit tidlig på 90-tallet. Vi ser også at klasseskillene nå i langt større grad enn før følger etniske skillelinjer. Igjen har dette å gjøre noe med at minoritetsbefolkningen ikke har samme mulighet til å delta på alle samfunnsarenaer på samme måte som flertallet.

Henger etter

I Oslo ser folk ut til å være mer stolte av sin egen bakgrunn, og deltar mer i samfunnsprosessene på egne vilkår, mener han.

– Kongsvinger og andre mindre tettsteder henger etter, særlig fordi man rett og slett ikke er blitt bevisstgjort på innvandrere som en ressurs. Særlig i kommunal sektor er dette et problem. Få blir innkalt til intervju, færre blir ansatt, og nesten ingen har mulighet til å søke seg til en toppstilling, selv om de har høy kompetanse. Når Kongsvinger SV har tre ikke-etnisk norske på topp på sin valgliste, så sender vi et sterkt signal til folk flest om hvilket samfunn vi ønsker å skape.

Oslo Høyre har ved flere anledninger prøvd å gå inn for anonyme jobbsøknader som virkemiddel mot arbeidslivsdiskriminering. Hva synes du om forslaget?

– I et flerkulturelt samfunn, hvor alle skal ha like muligheter, så synes jeg det er helt uakseptabelt at man skal skjule sin egen identitet for å jobb. Så jeg er prinisipielt sett helt imot forslaget.

Førstegenerasjonen eldes

Perez spår at mye av fremtidens integreringsstrategier vil være tett knyttet til eldrepolitikken.

– SV satser på en helhetlig eldrepolitikk, også med fokus på den generasjonen av nykommere som nå trer inn i pensjonsalderen. Her kommer vi til å møte enorme utfordringer i årene fremover, innrømmer han.

Hvilke utfordringer tenker du på?

– Særlig i forhold til helsevesenet. Eldrebølgen blant nykommerne vil bety å måtte takle alvorlige belastningssykdommer og psykiske problemer. Vi ser at dette er gruppe som vil ha spesielle behov, både i pleie og kultursensitivitet. Tilbudet må kvalitetssikres, tilpasses og godt bemannes, mener han.

Ja takk til mer SFO

Vi ser at mange skolebarn sliter med språket og har dermed et dårlig grunnlag for barne- ungdomsskole, og det som kommer senere. Hva kommer dere til å gjøre med saken?

– Barna som har barrierer med sitt eget språk må ha morsmålsopplæring og senere styrket norsk språkopplæring. Hvis man ikke bygger en bro og gjør noe for denne gruppen, så skaper vi fremtidens samfunnstapere.

Innebærer dette at SV går inn for en styrket SFO-ordning?

– SFO ser vi på et viktig tiltak og vi må jobbe for å gjøre tilbudet tilgjengelig for alle. Med de prisene som er i dag, både i Oslo, Kongsvinger og andre kommuner, så er det for mange som utestenges. Vi må helt klart styrke ordningen. For det er gjennom SFO, ved siden av skolen, at minoritetsbarn kommer lettest i kontakt med etnisk norske barn. Vi ser på dette som en nødvendig form for sosialisering.