Vil utvide introprogrammet

Fattigdom fratar barn muligheter for deltakelse, sier lokalpolitiker i SV, Ivar Johansen. Han foreslår ulike utjevningstiltak for å få bukt med problematikken.
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
SVs internasjonale leder, Ivar Johansen (bildet), mener det er viktig å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet. Nå har han fått et flertall for dette i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).
Johansen, mente at forslaget burde få et ja, for å øke farten på sysselsettingen av innvandrere.
– Kunnskap om norsk samfunns- og arbeidsliv gir den enkelte bedre kvalifikasjoner for arbeid. Å tilby introduksjonskurs er en billig investering for raskest mulig å bringe innvandrere inn i arbeidslivet. KS støtter derfor forslaget om å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet, skriver han i sin blogg.
Bedre sysselsetning
KS går derfor inn på å utvide målgruppen for programmet.
– Hele hovedstyret støttet første avsnitt i mitt forslag, mens hovedstyrets flertall (Arbeiderpartiet, Kr.F, Senterpartiet, KS Bedrift og meg selv) støttet mitt andre avsnitt.  Jeg har derfor snudd saken, og KS går for å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet. KS inntar dermed et klokt og viktig standpunkt som kan styrke integreringsarbeidet og flyktningers deltakelse i arbeidslivet, ifølge hans blogg ivarjohansen.no.