Innvandrere stemmer fremdeles Arbeiderpartiet

Personer fra land i Afrika og Asia stemmer i størst grad på Arbeiderpartiet.
Foto: Arbeiderpartiet
MDG, SV og Venstre er populære blant de yngre velgerne, mens Frp og Høyre går motsatt vei. Ap er det partiet innvandrere stemmer på, ifølge SSB.

MDG har en oppslutning på 14 prosent blant velgere som under 30 år, viser Statistisk sentralbyrås velgerundersøkelse etter kommunestyrevalget i 2019.

Blant velgerne over 60 år er det kun 3 prosent som oppgir å ha stemt MDG.

Frp og Høyre gjør det relativt dårlig i denne aldersgruppen, med støtte fra henholdsvis 5 og 14 prosent blant de yngste velgerne.

Blant velgerne over 80 år er Høyre klart størst, med en oppslutning på 29 prosent. Frp har kun 7 prosents oppslutning i samme aldersgruppe.

Blant kjønnene stemmer flest kvinner på partiene på venstresiden, mens høyresiden har flest mannlige velgere. 66 prosent kvinner oppgir at de stemte SV ved forrige valg, mens Frp har flest mannlige velgere med 56 prosent.

Både Høyre og MDG gjør det klart best blant dem med den høyeste utdanningen, altså universitets- eller høyskoleutdanning i over fire år.

Arbeiderpartiet er det største partiet blant innvandrere. Personer fra land i Afrika og Asia stemmer i størst grad på partiet.