Ingen etablering av retursentre

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
Utlendingsdirektoratet (UDI) avslutter retursenterkonkurransene uten å inngå kontrakter med noen av tilbyderne. 
Seks regionale konkurranser har blitt gjennomført i forbindelse med UDIs utlysning av retursentre i mai 2011. Samlet kom det inn 21 tilbud. 
– Mange av tilbudene vi fikk lå over UDIs økonomiske ramme, og måtte avvises enten på grunn av pris eller manglende kommunale tillatelser, forteller avdelingsdirektør Anne Siri Rustad til udi.no.

Fortsatt retursatsing
Midlene som skulle vært brukt til retursentre, vil benyttes til returtiltak rettet mot den samme målgruppen der de befinner seg i ordinære mottak. Personer med endelig avslag på asylsøknaden vil dermed fortsette å bo i ordinære mottak fram til de forlater landet.
– Når vi nå likevel ikke skal etablere retursentre, er det hensiktsmessig å videreføre og videreutvikle planene og programmene som er etablert og under utvikling. Vi ser at mye av innholdet som har vært tenkt inn i retursentre med fordel kan settes i verk i ordinære mottak, sier Rustad til udi.no.