Kriseforskrift åpner for innkvartering av asylsøkere i brakker og teltleirer

I en akuttsituasjon må UDI kunne etablere nytt byggverk for innkvartering av asylsøkere, slik som brakker eller teltleirer.
Justis- og beredskapsministeren ber om fullmakt til å fravike ordinær lovgivning hvis det skulle oppstå et akutt behov for innkvartering av asylsøkere.

Den foreslåtte kriseforskriften ble sendt ut på høring søndag ettermiddag.

Høringsinstansene får bare én dag på seg til å svare.

Formålet med kriseforskriften er ifølge Justis- og beredskapsdepartementet å gi Utlendingsdirektoratet (UDI) mulighet til å fravike plan- og bygningsloven og naboloven hvis det skulle oppstå et akutt behov for midlertidig innkvartering av asylsøkere i forbindelse med viruskrisen.

Forslaget er hjemlet i den nye koronaloven, som gir justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og resten av regjeringen vide fullmakter i kampen mot koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet begrunner kriseforskriften med at spredningen av koronaviruset kan føre til situasjoner der det oppstår et så brått behov for midlertidig innkvartering av asylsøkere at ordinær lovgivning ikke kan følges.

Det kan for eksempel skje hvis det bryter ut sykdom på et asylmottak, eller hvis antallet asylsøkere øker brått.

«I en akuttsituasjon må UDI kunne etablere nytt byggverk for innkvartering av asylsøkere, slik som brakker eller teltleirer, eller ta i bruk eksisterende byggverk til nytt formål», fastholder departementet i høringsnotatet.