Katolsk strid om homofili

Forlot kirken: Aasmund Vik er katolikk og homofil. Homofobien i kirken gjorde at han brøt ut i en treårsperiode. Nå er han aktiv gjennom ulike reformorganisasjoner som kjemper for økt aksept av homofile i katolisismen.
Foto: Claudio Castello
Situasjonen for katolikker som vil praktisere både sin tro og legning varierer sterkt mellom ulike menigheter og nasjonaliteter. Internt i kirken foregår det også en kamp mellom liberale og konservative.
0Shares

For åtte år siden gjorde daværende NOVA-forsker Bera Ulstein Moseng en studie blant homofile innvandrere i Norge. To av gruppene som slet mest var muslimer og katolikker, sistnevnte særlig fra land i Latin-Amerika og Sørøst-Asia (Vietnam, Sri Lanka og Indonesia). Undersøkelsen var et pilotprosjekt, og ingen liknende undersøkelser har blitt laget siden denne kom i 2003.
Katolske menigheter i Norge har i dag så mange som 200 000 medlemmer. Men fortsatt er homofili et betent tema. For tidligere Skeiv Verden-leder Eirik Roen, som nå er ansatt i lutherske Sofienberg menighet, handler det om at de kristne kirkene, særlig katolisismen, påvirkes kulturelt. 
– Katolisismen er en verdenskirke. Vi ser for eksempel at katolikker i mange latinske land er mer liberale i spørsmålet om homofili enn øst-europeere.

Mindre religionsvold mot katolikker
Hvor problematisk er det egentlig å være katolikk og homofil i forhold til det å være muslim og homofil?

– Først og fremst er forskjellen i at katolikker – og førøvrig andre kristne homofile – ikke møter samme voldsnivå som de homofile muslimene, og at hvis vold skjer, så er dette heller kulturelt enn religiøst betinget. Erfaringene mine viser at en god del, særlig fra de latinske landene, heller mer i retning av sekularisering. Det finnes folk som ikke er så opphengt i religion. Det finnes også en del som er mer aktivistiske innad i kirkemiljøene og jobber for mer åpenhet.

Vatikanets nulltoleranse
Homotoleransen fra Vatikanets side er lik null, hevder den katolske homoaktivisten Aasmund Vik, som er aktiv som leder for Åpen Kirkegruppe og den katolske reformgruppen Også vi er Kirken. Han sidestiller spørsmålet om homofili med andre verdispørsmål katolisismen baler med.

Legningen i seg selv er ikke syndig. Det er det de homofile seksuelle handlingene som er.

– Homospørsmålet ser jeg ikke på som isolert, men sammen med andre høyst aktuelle saker som avskaffelse av pliktsølibat for prester, adgang for gifte prester å gjøre tjeneste igjen, og å slippe kvinner til på alle nivåer.

Internt i kirken mener Vik dette har blitt et sterkt stridsspørsmål.
– Utsagn fra høystående folk i kirken, blant annet hvor en italiensk kardinal sa at “homofile representerer en kreftsvulst i samfunnet” bidrar til å øke forakten for slike holdninger blant de troende og til å vise hvor fjernt hierarkiet er fra det levde liv. Særlig i land som Østerrike og Irland står hierarkiet nå overfor enorme utfordringer fra legfolket og fra prester som organiserer seg i motstand og sivil ulydighet.

Jobber i det stille
Hvorfor har ikke katolikkene like profilerte talspersoner i mediene som som de homofile muslimene, for eksempel Sara Azmeh, Kaltham Lie og Amal Aden?

Konservativ: Den katolske kirkens overhode, pave Benedictus XVI, har tidligere sagt at homofile må være seksuelt avholdende og at homofil seksualitet er en “grov synd mot kyskheten”.
Foto : Flickr

– Inntrykket jeg har av de overnevnte er at de er sympatiske representanter for sin gruppe, og gode forbilder. Men grunnen til at vi ikke har slike profiler blant homofile katolikker her i Norge er at vi arbeider mer i det stille, og det er en bevisst strategi. Vi har mer uformelle kontakter, jobber der vi er, og det er ganske mange av oss som har konkrete oppgaver i menighetene.

Endringene må komme innenfra
Kan den katolske kirken og de homofile miljøene komme nærmere hverandre? 

– Her hjemme har vi noen prester som virkelig skal vise hvor lydige, fromme og sanne katolikker de er, mens andre har et mer pragmatisk og realistisk forhold til virkeligheten.
Vik er soleklar på at endringen i homofilispørsmålet må skje fra kirkens side.
– Å ha konkrete inkluderings- og løsningsstrategier er ikke lett, siden saken er så betent. Vi har homofile teologer og våre allierte, sammen med kirkefolk ”av god vilje”. Problemet er at kirken i dag verken vilje eller evne til å komme homofile som gruppe i møte.

Aksepterer folk, ikke handlinger
John Golding, leder av Menighetsrådet i den katolske kirken i Fredrikstad, er soleklar på at man som troende og homofil ikke skal leve ut sin legning.

– Legningen i seg selv er ikke syndig. Det er det de homofile seksuelle handlingene som er. Kirken anser at homofil praksis er like lite akseptert som utroskap begått av en heterofil person overfor sin ektefelle, påpeker han.

Kan denne todelte tankegangen, hvor man på den ene siden aksepterer homofile som personer, men ikke deres handlinger, være med på å skape forvirring?

– Vår strategi har alltid vært å fokusere på den enkeltes egenverdi og frihet fra diskriminering. Våre pastorale tjeneste er til for alle – også homofile.

Hva hvis en prest for eksempel skulle nekte en troende sin nattverd fordi han eller hun er homofil eller lesbisk?

– Hvis presten vet at denne personen lever ut sin legning, så kan han velge å gjøre dette. I så tilfelle kan en annen prest ta seg av nattverden for vedkommende homofile katolikk. 

FAKTA

Katolisisme og homofili
Katolisismen, som de protestantiske kirkene, har lenge stridd med spørsmålet om likekjønnet kjærlighet. Kirken regner homofili som et brudd på den naturlige orden, er motstander av homofile og lesbiske ekteskap og ser på homofile handlinger som syndige. Samtidig som kirken gikk mot partnerskapsloven og nå mot den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, og homofile pars adgang til å adoptere, så advarer man mot “urettferdig diskriminering” av homofile utifra kirkesynet om at “alle mennesker har en fundamental verdighet”.

(kilde: katolsk.no)