– Utlendinger overrepresentert i kriminalstatistikken

Stadig flere saker overfallsvoldtekter som Oslopolitiet behandler har en ikke-vestlig gjerningsperson anklaget. Nå etterlyser leder ved volds- og sedelighetsseksjonen, Hanne Kristin Rohde, mer forebygging blant menn med utenlandsk bakgrunn.
Foto: Jessica Allande
6000 ran på ti år – kun rundt Oslo S, samt en kraftig økning i antall lommetyverier og overfallsvoldtekter. Det er fasiten for Oslopolitiet.

Politimester Anstein Gjengedal hevder allikevel overfor Aftenposten i dag at politiet ikke er i ferd med å miste kontrollen over Oslo sentrum, og at byen er trygg. Gjengedal understreker at det ikke finnes noen steder i Oslo han ikke ville gått til enhver tid.
 
– Kanskje ikke så rart når man er politimester, repliserer Aftenpostens intervjuer, hvorpå Gjengedal må innrømme at han hadde vært redd hvis han hadde en tenåringsdatter som gikk alene gjennom slottsparken eller langs Akerselva om natten.

Ifølge Aftenposten er det så langt i år anmeldt 48 overfallsvoldtekter. Det er dobbelt så mye som i hele fjor.

– Vi har laget en strategisk plan mot overfallsvoldtektene, som nå er til behandling i Justisdepartementet. Men selv om politiet satser tungt på å være tilstede i byens gatebilde, vil vi aldri kunne være over alt. Derfor er vi helt avhengig av å samarbeide med kommunen, utelivsbransjen, næringsllivet og publikum for å gjøre byen enda tryggere, forklarer Gjengedal.

Overrepresentert
Politimesteren vil ikke svare entydig på om det er utlendinger som er problemet, men påpeker at utlendiger er overrepresentert i kriminalistatistikken. Han forteller også at det stadig jobbes med å finne effektive tiltak, og holder frem noen lyspunkter i statistikken.

– Boliginnbrudd og biltyverier går ned, og antallet unge under 18 som blir anmeldt, gikk ned fra 1797 i 2007 til 1325 i fjor, sier Gjengedal.