Redaktør, politiker og bibliotekar

 

 

I forbindelse med mangfoldsåret 2008 fikk Pasovic realisert sin idé om en lokalavis som skulle skrives både av innvandrere og innfødte tinndøler, og som skulle være om og for alle som vandrer i, ut av eller inn i Tinn kommune.

– Det er opp til minoritetene selv å ta initiativet, sier Pasovic, som er redaktør for avisen.

”Tinnvandrer’n” har bidratt til å gjøre kommunens nye innbyggere mer synlige. I tillegg til artikler og reportasjer om tinndøler flest, formidler avisen innvandringsproblematikk og integrasjonssuksesser. Avisen har som mål å presentere  variasjonen i livserfaringer og -historier hos nye nordmenn i distriktet.

Jeg ønsker å vise at det går an.

Selvskreven sjef for Tinnvandrer’n er Sanja Pasovic. Den driftige tobarnsmoren som kom til Norge i 1994, tjener til livets opphold som bibliotekar i Rjukan. På si jobber hun kontinuerlig for å skaffe finansiering til de to årlige utgivelsene av avisen. Neste utgivelse er aldri sikker, men hittil har hun lykkes med å hente inn midler fra kulturkontoret, Fagforbundet og Nav i tillegg til det lokale næringslivet. Dermed har hun klart kunststykket å gi ut ni utgaver på rad uten å hoppe over en eneste utgivelsesdato.

– Jeg ønsker å vise at det går an. Håpet er at andre skal ta opp tråden etter meg, sier hun.

Rjukan Arbeiderblad står for både det grafiske og trykking. Dessuten distribuerer lokalavisen Tinnvandrer’n til alle sine abonnenter, noe den krever 30 000 kroner for per utgivelse. Det betyr at alt arbeid med skriving, fotografering og organisering er nødt til å foregå på frivillig basis.

”Tinnvandrer’n” gis hvert år ut i forbindelse med kvinnedagen 8. mars og FN-dagen 24. oktober, og følges hver gang av et kulturarrangement der sang, dans, poesi og appeller samler bygdas innvandrere, både som deltagere og publikum.

For dem som ønsker å kikke nærmere på avisen, ligger alle de tidligere utgavene på nettsidene til Radio Rjukan i digitalisert form. Adressen er: http://radiorjukan.visto.no/page.php?p=87