– Udemokratisk av ordføreren

 
Foto: SV
Da SV i Tromsø i går kom med en interpellasjon om de papirløse, forventet de at den skulle stemmes over. Men ordfører Jens Johan Hjort (H) valgte å avvise avstemning. – Lite demokratisk, sier SVs Gunhild Johansen.
0Shares

SV i Tromsø har i lengre tid kjempet for verdige forhold for de papirløse i byen.

– For noen år siden da de rødgrønne hadde flertall her i byen, jobbet vi for at to MUF-ere (asylsøkere med midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening, journ. anm.) som holdt til her, skulle få helt grunnleggende rettigheter oppfylt. De papirløse i Tromsø er i dag i samme situasjon. De har ikke rett til arbeid, bolig eller helsehjelp. Mange av dem kommer fra land det er svært farlig eller umulig å returnere til, sier Gunhild Johansen i SV i Tromsø til Utrop.no.

Det bør være mulig å gi folk som har fått avslag på asylsøknaden vanlige rettigheter mens de venter på at situasjonen i hjemlandet bedrer seg slik at de kan reise hjem uten å måtte frykte for sine liv, mener Johansen.

Vanlig med avstemning
Da SV tok opp dette i en tre punkts interpellasjon i kommunestyret i går, besluttet ordfører Jens Johan Hjort (H) å avvise avstemning om forslaget. Det mener Johansen var en udemokratisk fremgangsmåte.

– Vanligvis når slike interpellasjoner kommer, er det forventet at de skal stemmes over. Dersom ordføreren ikke vil ha avstemning, pleier han å signalisere dette i sitt første innlegg. Men ordføreren ventet til sitt siste innlegg med å erklære at det ikke ble avstemning. Og siden det er ordføreren som har siste innlegg i slike tilfeller, fikk vi ikke sjansen til å protestere, forklarer Johansen.

Hun tror ordføreren ville unngå en avstemning fordi Frp og Høyre, som har flertall i byen, er motstandere av å gi papirløse flere rettigheter. Ved en avstemning ville man fått negativ oppmerksomhet om disse to partienes restriktive holdning i saken, noe som passer dårlig med Høyres retorikk de siste årene om at Tromsø er internasjonal og inkluderende by.

Opp til ordføreren

Ordfører Jens Johan Hjort avviser at det ligger en politisk taktikk bak at han sa nei til avstemning.

– Jeg har fulgt vanlig prosedyre. Så vidt meg bekjent har det lenge vært slik i kommunestyret at ordføreren selv avgjør om det skal stemmes over interpellasjoner. Dette er i tråd med regelverket, og skal ha vært kutyme i forrige periode da Gunhild Johansen satt som varaordfører. Mer prinsipielt vil jeg si at når staten har bestemt at en asylsøker ikke har rett til opphold og må forlate landet, skal kommunen forholde seg til dette, sier Hjort til utrop.no.

Hjort understreker at han har forståelse for at SV er bekymret for de papirløses situasjon og de humanitære spørsmål dette reiser, men at det ikke er kommunens oppgave å overprøve statlig politikk.

– Hvordan vil du forholde deg om SV på skulle kreve en avstemning om de papirløse?

– Jeg gjorde fra talerstolen rede for innholdet i § 20 i reglementet for kommunestyret. Saken er ferdigbehandlet. Reglementets § 20 åpner imidlertid for at kommunestyret med alminnelig flertall kan vedta at saken oversendes byrådet for videre behandling. Så lenge et slikt krav fremsettes i tråd med gjeldende regelverk, vil jeg ikke avvise det. Jeg mener imidlertid at kommunestyret bør bruke sin tid på å behandle kommunale saker, og som sagt er saker som gjelder de papirløse først og fremst et statlig anliggende.