Flere innvandrere etablerer egne foretak

Flere innvandrere: eier egne foretak enn før.
Foto: sxc.hu
Nye tall fra Statistikk sentralbyrå (SSB) viser at innvandrere står for flere foretak enn tidligere.
0Shares
Andelen innvandrere som etablerer eget foretak har økt gradvis de siste 10 årene. Nærmere 19 prosent av dem som starter opp et personlig eid foretak, er innvandrere eller norskfødte av innvandrerforeldre, melder byrået.
Fra 2002 til 2010 har andelen innvandrere blant etablererne av personlig eide foretak økt fra 11 prosent til 18,7 prosent. Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet har 56 prosent av etablererne en annen landbakgrunn enn Norge. En tredel av etablererne innenfor bygg- og anlegg er innvandrere. En annen næring med høy andel innvandrere (24 prosent) blant etablererne var transport og lagring.
Mannlige etablerere dominerer innenfor de fleste næringer. Innenfor bergverksdrift og utvinning og finansierings- og forsikringsvirksomhet er over 9 av 10 etablerere av personlig eide foretak menn. 93 prosent av etablerere av aksjeselskaper innenfor disse næringene var menn.
Hos kvinner er tallet innen aksjeselskapene på 53,7 og 68 prosent for personlig eide foretak. Den største kvinnenæringen er annen tjenesteyting, som hovedsakelig er frisering og annen skjønnhetspleie, virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære og annen personlig tjenesteyting. 68 prosent av etablererne av personlig eide foretak, og 53,7 prosent av etablererne i aksjeselskaper, var en kvinne.

76 prosent av etablererne av personlig eide foretak, og 56 prosent av etablererne av aksjeselskaper, var under 45 år, melder SSB.