Kjemper mot skadelige tradisjoner

 
Foto: Siri Hardeland
Noen innvandrere har tradisjoner som skader kvinner. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er eksempler på slike. − Slike tradisjoner er mot kvinnenes rettigheter, sier Neneh Bojang (bildet). Hun er leder av den nye organisasjonen IAC Norge.

IAC står for Inter-African Committee. Organisasjonen startet i Norge i oktober 2011. og det var Neneh Bojang som grunnla organisasjonen. Bojang sier hun vil beskytte menneskerettighetene til kvinner og jenter i Norge.

– Jeg vil gjøre noe med de problemene kvinner og jenter har i Norge. Jeg tenker særlig på innvandrere. Vi må stoppe de skadelige tradisjonene som finnes. Det er spesielt viktig å jobbe mot tvangsekteskap og tidlig ekteskap, i tillegg til kjønnslemlestelse, mener hun.

Fikk ideen hos FN

Bojang fikk ideen til IAC Norge da hun var med på en internasjonal IAC-kampanje.

– Vi ville at FN skulle lage en resolusjon mot kjønnslemlestelse. Derfor hadde vi en kampanje på Fns generalforsamling i år, sier Neneh.

IAC Norge vil samarbeide med andre organisasjoner for å kjempe mot kjønnslemlestelse og andre skadelig tradisjoner. Nenehs håp er å bevisstgjøre hele Norge om kjønnslemlestelse og arbeide sammen for å få slutt på dette.

Vil gi informasjon

Organisasjonen jobber nå for å få finansiering til sine prosjekter.

Hvordan finner dere frem til kvinner som trenger hjelp?

− Vi finner dem gjennom våre egne nettverk og gjennom asylmottak. IAC vil gi informasjon til dem som får problemer med skadelige tradisjoner. Vi vil også lage kvinnegrupper som skal jobbe med problemer de har i Norge, for eksempel integrering, jobb, og psykisk helse. Gruppediskusjoner vil styrke kvinner som har fått problemer på grunn av ulike skadelige tradisjoner.

FAKTA

Inter-African Committee: Inter-African Committee er en internasjonal ikke-statlig organisasjon startet i februar 1984 i Dakar Senegal, med fokus på å kjempe mot kjønnslemlestelse og andre tradisjonelle praksiser som skader helsen til kvinner og barn i Afrika og hele verden.

IAC Norges mål er å bidra til å skape et samfunn der minoritetskvinner og barn som bor i Norge har rettigheter, og lever i frihet fra skadelige tradisjonelle praksiser. IAC Norge vil samarbeide med andre organisasjoner i kampen mot kjønnslemlestelse og andre kvinnerelaterte problemer internasjonalt.