– Vestlige medier misforstår islam

 
Foto: The Muslim News
– Unge muslimer i Storbritannia har fått større selvtillit når det gjelder å vise frem og hevde sin spesifikke religiøse identitet, sier Ahmed Versi (bildet), redaktør i den britiske avisen The Muslim News.
0Shares

Vestlige medier beskyldes med jevne mellomrom for å tegne et skremmebilde av islam. Utrop har snakket med Ahmed Versi om dekningen av islam i britisk presse. Han er redaktør for en av få muslimske aviser i Vest-Europa. 
– Pressedekningen av terrorisme har påvirket hvordan islam og muslimer oppfattes og har gått utover toleransen i Storbritannia. Medias fremstilling av innvandrere er svært ofte preget av problemfokus og skjevhet. Det er få gode nyheter, sier Versi. 

Tendensen til å mistenkeliggjøre muslimer er dessverre dypt forankret i vårt samfunn.

Også i Norge
Muslimer og andre innvandrere og nye nordmenn i Norge er ifølge Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) også rammet av negativ pressedekning. Direktoratet offentliggjorde i 2009 en rapport om hvordan norske medier fremstiller minoriteter. Rapporten viser blant annet at media lagde like mange saker om muslimer det året som de gjorde om statsminister Jens Stoltenberg (77 000 treff). Dermed var muslimer mer omtalt enn den fryktede svineinfluensaen (74 000 treff). 
71 prosent av alle sakene om islam, innvandring og integrering blir i rapport vurdert som problem-orienterte. Oppmerksomheten rundt religion, og da særlig islam, øker sterkt, kommer det frem. Men det skrives mindre om integreringstiltak som går bra. 
Fester seg
– Tendensen til å utestenge og mistenkeliggjøre muslimer er dessverre dypt forankret i vårt samfunn, sier Ahmed Versi om tilstanden i Storbritannia. – Media spiller en nøkkelrolle med sin sterke innflytelse på folkemeningen. De bør bruke sin påvirkningskraft til å gi et mer nøytralt bilde og i større grad rapportere om det som går bra med integreringen, sier han. 
Et vedvarende negativt bilde av spesielle grupper, religioner eller nasjonaliteter vil over tid bidra til å skape negative holdninger hos folk, og dette kan igjen føre til diskriminering, mener Versi. 
– Bildene og påstandene som kommer i media har en tendens til å feste seg i folks bevissthet. Ikke-muslimer ser ut til å tenke og handle ut fra den negative dekningen, hevder Versi. 

Flerkulturell fremtid
Han legger mye av ansvaret for islamofobi og forverrete forhold i nabolag og lokalsamfunn der det bor muslimer på politikeres og medias negative fokus. 
Versi mener likevel at utviklingen kan snus og at et flerkulturelt samfunn har gode muligheter til å fungere godt. Det mener han gjelder både for Norge og Storbritannia. 
– Det finnes ikke noe som tyder på at flerkulturelle samfunn er årsaken til terrorisme eller alvorlige konflikter. Det er heller slik at det bringer folk sammen og beriker samfunnet, mener han. 
FAKTA OM THE MUSLIM NEWS
* Eneste uavhengige muslimske månedsavis i Storbritannia og første muslimske avis i landet.
* Har eksistert i over 20 år, både på nett og papir (fullformat).
* Gratisavis basert på nettverk av frivillige journalister.
* Fokuserer på islam i Storbritannia og Europa, diskriminering, islamofobi og muslimsk identitet.
* Har kontor i London-forstaden Harrow.
* Nettavisen www.muslimnews.co.uk har 1,5 millioner treff månedlig, ifølge egne tall.
FAKTA OM AHMED VERSI
* Vært redaktør av The Muslim News siden oppstarten i 1991.
* Utdannet farmasøyt.
* Driver med undervisning og frivillig arbeid i nærmiljøet i tillegg til avisjobben.
* Har skrevet og utgitt flere hefter for barn med tittelen “Stories of the Prophets”.
* Vært rådgiver i muslimske saker for en rekke departementer i Storbritannia og er mye brukt som kommentator og kilde i media