Første dag i Manshaus-rettsaken: Akselerasjonisme, jødehat og nettkultur

Denne tegningen ble postet på nettstedet Endchan kort før Manshaus gikk inn i moskeen. Det hadde allerede sirkulert i lignende fora.
Foto: Skjermdump fra nettstedet 8chan.
I retten i dag forsøkte Philip Manshaus å bruke innlegget sitt som talerstol, og henvendte seg til «seriøse» europeere. Budskapet var dominert av jødehat og konspirasjonsteorier, men inneholdt også referanser til en obskur teori som opprinnelig stammer fra russiske revolusjonære men som i dag florerer blant nynazister og til nettkulturer som mener menn bør avholde seg fra å onanere.

I retten i dag startet drapstiltalte Philip Manshaus innlegget sitt med å forklare at for å kunne forstå handlingene hans, må man forstå akselerasjonismen. Begrepet er kjent fra manifestet New Zealand-terroristen Brenton Tarrant  utgav samtidig med angrepet på to moskeer i Christchurch i New Zealand, men har røtter hos nynazisten James Mason og videre tilbake til russiske 1800-tallsrevolusjonære. Manshaus snakket også om behovet for en revolusjon, og avviste muligheten for å endre verden demokratisk så lenge 95 prosent av media etter hans mening var styrt av «kulturmarxister».

Manshaus trakk flere ganger fram Tarrant, og omtalte seg selv som «spesielt utvalgt» av New Zealand-terroristen, uten at han kunne forklare hvordan dette hadde skjedd. Han nevnte også at han hadde vært på et rekrutteringsmøte i Den Nordiske Motstandsbevegelsen, som på denne tiden var i ferd med å splittes.

En teori med lange røtter

Ideen med akselerasjonismen er at det eksisterende systemet er gjennomkorrupt, og ikke lar seg redde. Ifølge Tarrant – som vier et helt kapittel i manifestet sitt til disse teoriene – bør derfor hvite nasjonalister støtte alle former for radikalisering, ettersom det bare er i perioder med store forandringer og sosial uro at det er mulig å få til en endring. De bør støtte radikale kandidater, også dem de er uenige med, og forsøke å forsterke eksisterende konflikter i samfunnet. Til og med å henge opp plakater som oppfordrer til jihad kan være et verktøy her, særlig om det følges opp med plakater om å utvise innvandrere.

Akselerasjonismen er også sentral hos den amerikanske nazisten James Mason (67) som har fått en renessanse som ideolog hos mange av dagens nynazister, spesielt for unge som radikaliseres på internett og i den såkalte Siege-kulturen som er oppkalt etter Masons nyhetsbrev Siege. Som mange andre moderne amerikanske nazister betraktet Mason det rådende politiske systemet i USA som fullstendig kontrollert av jøder, og som en fiende som må styrtes.

Mason mente at terrorhandlinger kunne brukes til å provosere frem reaksjoner fra systemet, noe som igjen ville radikalisere flere. Inspirasjonskildene hans inkluderte blant andre sektlederen Charles Manson som skal ha sendt tilhengerne sine ut for å drepe i håp om at afroamerikanere skulle få skylden og dermed utløse en «rasekrig» i USA. Andre inspirasjonskilder var Baader-Meinhof-gruppen og andre venstreradikalere, samt eldre russiske revolusjonære som Mikhail Bakunin (1814-1876) og Sergej Netsjajev (1847-1882), som skrev «Den revolusjonære katekismen». Sistnevnte tilhørte den nihilistiske bevegelsen, og ville skape et nytt revolusjonært menneske som var villig til å ofre alt i kampen. Mason nevner både Bakunin og Netsjajev i tekstene sine. Det nynazistiske nettverket Atomwaffen Division som er sterkt inspirert av Mason, har også et Netsjajev-sitat på nettstedet sitt.

Siege-miljøet betrakter både Tarrant, Anders Behring Breivik og andre som helter og inspiratorer for andre.  Journalist Lasse Josephsen som har brukt mye tid på dissen miljøene, sier det ikke er overraskende at Manshaus trekker frem akselerasjonismen selv om han mener dette ikke trenger å bety at han har plukket den opp fra Atomwaffen Division.

-Akselerasjonismen er selve grunnen til at Brenton Tarrant, Patrick Crusius (som skjøt ned og drepte 22 mennesker, de fleste meksikanere og meksikanskættede, i et kjøpesenter i El Paso) gjorde det de gjorde. Det Manshaus nok håper på, er at myndighetene etter hvert skal svare med å slå hardt ned på nazister slik at disse skal svare med å bli enda mer radikalisert. Her tror jeg riktig nok at han overdriver potensialet til de norske nazistene, sier Lasse Josephsen til Utrop.

Jøder kontrollerer verden

Ifølge Manshaus pågikk det et «folkemord» på hvite europeere og amerikanere, som raskt er i ferd med å bli et mindretall på grunn av innvandring og lave fødselstall. Dette skulle igjen være et resultat av jødisk kontroll over samfunn og media.

Manshaus brukte mye tid på å beskrive jødenes makt i etterkrigstidens verden, der de har brukt «løgnen» om holocaust som skjold mot all kritikk. Jøder forsøker å ødelegge den hvite rasen, og har både stått bak innvandring og «dekadent» massekultur som fremmer promiskuitet og å ikke binde seg. Resultatet er at mange – spesielt menn – har blitt deprimerte og avhengige av skadelige medisiner.

Et annet våpen er LGBT-kulturen, der politikere nå skal være nødt til å delta i pride-parader og der det har blitt forbudt å kritisere homofile eller transpersoner. Ifølge Manshaus er homofili i virkeligheten en sykdom, som blant annet viser seg i utstrakt rusmisbruk blant disse gruppene.

LGBT-personer har blitt et stadig viktigere angrepsmål for ytterste høyre for tiden, og konspirasjonsteorier om en mektig «homolobby» går igjen både hos nazistene i Den Nordiske Motstandsbevegelsen og hos amerikanske og europeiske kristenkonservative.

Inspirert av nettkultur

Mens akselerasjonismen stammer fra Mason og har kommet inn i dagens høyreekstremisme gjennom det Atomwaffen Division-tilknyttede nettstedet Ironmarch, mener Josephsen at vi ikke derfra kan slutte at Manshaus må ha fått det derfra, men at han også kan ha plukket det opp gjennom nettstedene 4chan, 8chan eller Endchan.

I forklaringen sin gjorde Manshaus det klart at han hadde fått mye av ideene sine fra nettet, og trakk spesielt fram et bestemt nettsted der alt var tillatt. 4Chan og Endchan ble også nevnt i svar på spørsmål fra aktor.

En tegning Manshaus postet kort før han gikk inn i moskeen viser Brenton Tarrant ved siden av med drapsmennene John Earnest og Patrick Crucius. Tarrant omtales som «Sankt Brenton» og som «chad». Uttrykket «chad» stammer fra «incel»-miljøet (ensomme unge menn som mener at dagens samfunn gjør at de fleste menn er sjanseløse når det gjelder å finne en partner) og viser til en populær og attraktiv mann. Tegningen er kjent fra nettkulturen, og har fått mange forskjellige billedtekster men stammer opprinnelig fra incel-kultur der det er en sammenligning mellom en «incel» og en «chad».

I innlegget sitt i retten hevdet Manshaus både at dagens kvinner oppfordres til promiskuøsitet og at dette fører til at mange menn blir avviste og deprimerte, og at pornoavhengighet er et problem på nivå med narkotika. Begge deler ble sagt å være jødenes feil og en del av planen for å ødelegge den hvite rasen.

Lasse Josephsen mener alt dette er del av den samme nettkulturen, og at det forener nynazister og incels som ellers har lite til felles.

– Ideen om at kvinnelig promiskuøsitet og porno ødelegger for menn deles både av incels og av nynazister som begge er negative til den seksuelle revolusjonen som de mener har gjort folk sexavhengige og brutt opp kjernefamilien.
Josephsen forteller at «no fap» eller «no nut november» der man skal avstå fra porno og onani, har vært slagord blant nynazister og at mange også mener man bør vente med sex til ekteskapet.