– Blant de enslige mindreårige i Moria-leiren, er de aller fleste unge gutter fra Afghanistan, sendt ut av familien for å skaffe seg opphold i Europa, skriver Sylvi Listhaug og Jon Helgheim i dette innlegget.
Dersom Europa begynner å hente ut asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov, så vil garantert langt flere se på det som en mulighet til å legge ut på flukt for å komme til Europa, skriver Frp-politikere Sylvi Listhaug og Jon Helgheim i dette innlegget.
Sylvi Listhaug og Jon Helgheim
Latest posts by Sylvi Listhaug og Jon Helgheim (see all)

 
Sylvi Listhaug             Jon Helgheim

I Utrop har det stått en rekke leserinnlegg, herunder Malin Alis innlegg den 29. april, hvor FrPs meninger om asylsøkere over grensen og asylsøkere i Moria-leiren har blitt diskutert. Mange ser ut til å være dypt rystet over at FrP ikke kaster seg på bølgen og blir med å rope om at asylsøkere må evakueres.

«FrP fremstiller det som uansvarlig å ta ansvar for barn som trenger hjelp i en ekstra tøff tid – det er nettopp dette som er en uansvarlig holdning», skrev Malin Ali i Utrop den 29. april.
Foto : Faksimile, Utrop 29.04.2020.

Asylordningen nå satt foran andres rettigheter

FrP har tatt til orde for at asylsøkere som kommer over grensen til Norge nå bør avvises uten å få behandlet sin søknad. Norge er i unntakstilstand og lite fungerer som normalt. Grensene er stengt og personer som normalt har rett på å komme inn i landet, blir nå avvist. Midt i denne krisen har regjeringen sett seg nødt til å ta i bruk ekstraordinære virkemidler for å utvide mottakskapasiteten for asylsøkere. Dette for å sørge for at asylsøkere i mottak kan holde tilstrekkelig avstand for igjen å hindre smittespredning. Det er med andre ord kapasitetsutfordringer på norske asylmottak på grunn av koronakrisen.

Det første man må gjøre i en krise når det oppstår kapasitetsproblemer, er å begrense tilstrømningen. Når de aller fleste andre rettigheter er satt på vent, er det langt fra urimelig og også sette retten til å søke asyl på vent, men det ønsket ikke regjeringen. På denne måten er asylsordningen en av svært få ting som går som normalt, mens alle andre må sette sine rettigheter på vent.

Folkegrupper på jakt etter velferdsgoder

Hadde det vært snakk om desperate mennesker på flukt fra krig og nød, så ville det ikke vært like enkelt å argumentere for at de ikke skal få søke asyl. Men slik er det ikke. Asylsøkere som kommer til Norge er personer som har reist gjennom en lang rekke av trygge land for å komme hit. Det er helt unntaksvis at personer kommer direkte til Norge fra et land de er forfulgt i. Asylsøkere som trenger beskyttelse skal søke i det første trygge landet de kommer til, det vil si at de fleste ikke en gang burde oppsøke Europa. Det er på tide å innse at asylordningen har blitt en ordning for å flytte store folkegrupper på jakt etter velferdsgoder, ikke en ordning for desperate mennesker på flukt.

Store forsinkelser i gresk søknadsbehandling

Dette bringer oss videre til situasjonen i Moria-leiren i Hellas. Tilnærmet alle som har reist til Hellas, hadde trygt opphold i Tyrkia og burde blitt der. Nå har de havnet i en desperat situasjon i Hellas, men denne desperasjonen har oppstått på grunn av reisen, ikke på grunn av situasjonen de reiste fra. Det er grunn til å tro at de fleste som sitter i disse leirene ikke vil oppfylle kriteriene for å få opphold i Norge, med andre ord grunnløse asylsøkere. Likevel er det ingen tvil om at disse menneskene lider i den situasjonen de har havnet i. Den store diskusjonen dreier seg om hva vi skal gjøre med de som har havnet der.

Når de aller fleste andre rettigheter er satt på vent, er det langt fra urimelig og også sette retten til å søke asyl på vent

Norge bidrar med store ressurser for å hjelpe Hellas med å håndtere situasjonen og å drive humanitær innsats til asylsøkerne. Kjernen i problemet er at greske myndigheter ikke evner å behandle asylsøknadene. Det burde ikke være noe stort problem for et land på Hellas sin størrelse å behandle 30-40 000 asylsøknader. Norge behandlet i 2015-2016 rundt 30 000 asylsøknader og vi er et mye mindre land. Om Hellas hadde startet behandling av søknader og tvangsretur av grunnløse asylsøkere, så kunne det alene løst situasjonen. Dessverre kan mye tyde på at greske myndigheter ikke ønsker dette og lar folk bli sittende i elendige forhold helt til Europa overtar problemet.

Henting fra leirene gjør vondt verre

Dersom Europa begynner å hente ut asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov, så vil garantert langt flere se på det som en mulighet til å legge ut på flukt for å komme til Europa. Kyniske menneskesmuglere vil lokke langt flere ut på en livsfarlig reise hvor de fleste mest sannsynlig vil ende opp i en håpløs situasjon, eller dø på veien. Blant de enslige mindreårige i Moria-leiren, er de aller fleste unge gutter fra Afghanistan. Disse har blitt sendt ut av familien for å skaffe seg opphold i Europa. Så raskt noen blir hentet og lykkes med denne reisen, vil langt flere bli sendt ut. Derfor er ikke det å hente personer fra disse leirene hjelp, det vil bare gjøre vondt verre. Enda flere vil ende opp i lidelse og nød enn det man klarer å redde.

Uansvarlig mot genuine flyktninger

En annen side ved dette er at de som befinner seg i Moria-leiren er asylsøkere hvor beskyttelsesbehovet ikke er vurdert, de er ikke anerkjente flyktninger. Det eneste vi kan si noe om er at vi ut fra landbakgrunn osv, vet at svært mange av de ikke oppfyller kriteriene for å få beskyttelse i Norge. Samtidig har vi millioner av reelle flyktninger rundt om i verden med et anerkjent beskyttelsesbehov. Mennesker som er i en desperat situasjon, i grusomme flyktningeleirer, og som ikke har hatt noe annet valg enn å flykte, eller som i motsetning til asylsøkerne i Moria ikke hadde noe trygt land å reise til. Dersom vi prioriterer å hente asylsøkere fra Moria bare fordi noen har vært flinke til å sette fokus på disse, vil det være grovt uansvarlig og urettferdig mot ekte flyktninger rundt om i verden som ikke har råd til å betale kyniske menneskesmuglere for å frakte seg til Europa.