Kunnskap- og integreringsminister Guri Melby:

– Vi trenger flere flerspråklige lærere

Guri Melby valgte Voksenopplæringen i "innvandrerkommunen" Lørenskog til sitt første besøk som integreringsminister.Her sammen med ordfører Ragnhild Bergheim.
Foto: Eva Alnes Holte
Norsk-ferdighetene er blitt litt svakere og hjemmeundervisningen har ikke fungert for alle. Deltakerne på Introduksjonsprogrammet ved Lørenskog voksenopplæring var glade for å være tilbake på skolebenken.
209Shares

Lørenskog har en befolkning på litt over 46 000 personer. 22 prosent av disse har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.  Flesteparten kommer fra Pakistan, Polen, Vietnam, Sri Lanka og Iran. 

Lørenskog Voksenopplæring er et kommunalt opplæringssenter som tilbyr grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og heldagsskole for introduksjonsdeltakerne.

Krevende hjemmeundervisning

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ønsket å møte deltakere i Introduksjonsprogrammet som nå er tilbake i opplæring etter koronastengningen. Hun ble tatt imot av ordføreren i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, og virksomhetsleder for Flyktning- og innvandrertjenesten, Anne-May Thompson.

Virksomhetsleder for Flyktning – og innvandrertjenesten Anne- May Thompson.
Foto : Eva Alnes Holte

– Den digitale hjemmeundervisningen har ikke fungert like bra for alle, sa Thompson og forteller om en broget elevmasse.

– Noen av deltakerne er høyt utdannet fra hjemlandet, andre har ikke gått på skole i det hele tatt. Ikke alle har fikset det digitale hjelpemiddelet og hjemmeundervisningen har dermed vært krevende både for lærerne våre og elever.  Vi ble derfor veldig lettet da Melby sa at også voksenopplæringen skulle åpnes igjen.

Ny integreringslov

25. april i år la regjeringen frem forslag til ny integreringslov. Forslaget er ennå ikke behandlet i Stortinget, men målet er at loven skal tre i kraft fra januar 2021. Regjeringen ønsker å gå bort fra kravet om et visst antall timers norskundervisning for i stedet å sette strengere krav til oppnådd ferdigheter i det norske språket.

I introduksjonsloven heter det at det skal tas hensyn til vesentlige endringer i deltakernes livssituasjon ved forlengelse av introduksjonsprogrammet. Kvinner med barn kan ha utfordringer med å gå på voksenopplæringen.

– Tar regjeringen hensyn til innvandrerkvinner med store omsorgsoppgaver i lovforslaget?

– En mer individuell tilpasning er sentral i loven. Vi vil ta hensyn til mange forskjellige livssituasjoner i forhold til progresjonen i opplæringen, sier Guri Melby.

Kjedelig hjemme

Lørenskog voksenopplæring tar oss med inn i klasserommene. I samfunnskunnskapsklassen står parlamentarismen på timeplanen. Deltakerne er snart ferdige med grunnskoleundervisningen og skal videre på videregående. De gir uttrykk for at de siste ukene har vært kjedelige, det er godt å se igjen de andre elevene.

– Var det vanskelig ikke å klemme hverandre etter så lang tid, vil statsråden vite.  Deltakerne, nesten alle unge gutter, ler:  – Nei, det gikk helt greit!

Fra venstre: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, Bjørn Gran, gruppeleder i Venstre og kursdeltaker Thi Bich Dan Le.

På praksiskurset i kjøkken og kantine lytter Melby oppmerksomt til Thi Bich Dan Le som lavt og litt sjenert forteller at hun er veldig glad for å være tilbake på skolebenken. Læreren innskyter at flere av elevene har blitt litt svakere i norsk den siste tiden. Det faller ikke alltid naturlig å snakke norsk hjemme.

Lært nye ord

Siste post på statsrådens Lørenskogbesøk er en samtale mellom henne og deltakere på Introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen. Vietnamesiske Phoung Ma Thi, som jobber som barnehageassistent, forteller om en helt ny hverdag på jobben.

 – Barna syntes alle de nye reglene var rare i starten, de skjønte ikke hvorfor de ikke kunne leke med de som var i andre grupper eller hvorfor de stadig måtte vaske hendene. Men når vi forklarte grunnen, så respekterte de det. Jeg må vaske hele tiden, har lært mange nye ord i den forbindelse – som trappegelendere og dørhåndtak! 

Eyup Toraman
Foto : Eva Alnes Holte

– Trenger flerspråklige lærere

Eyup Toraman fra Tyrkia har bodd i Norge i 20 måneder, seks av dem på Lørenskog. Han var lærer i naturfag og matematikk i hjemlandet. Kona hans er også lærer. Drømmen er at de begge etter hvert skal kunne jobbe som lærere på Lørenskog. Toraman finner raskt tonen med eks-norsklærer Guri Melby.

– Jeg ønsker deg lykke til. Det er ingen tvil om at vi trenger flere lærere med flerspråklig bakgrunn, sier hun.