Ansetter returrådgivere

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
For å styrke individuell oppfølging og tilrettelegging for retur av personer som har fått avslag, har UDI satt i gang et pilotprosjekt der 27 asylmottak har fått egne returrådgivere.
0Shares
Returrådgivere skal ha et særlig ansvar for å følge opp beboere med avslag på asylsøknaden, samt gi beboerne individuell veiledning og informere om mulighetene for frivillig assistert retur, skriver udi.no.
I løpet av 2011 startet man opp en rekke kvalifiseringskurs for beboere med avslag i asylmottak. Kursene skal tilpasses jobbmuligheter i beboernes hjemland og målet er å gjøre dem bedre i stand til å få arbeid ved retur. 
– Vi tror at kombinasjonen av kvalifiseringskurs og individuell oppfølging og tilrettelegging for den enkeltes retur vil føre til at flere vil føle seg i stand til å ta valget om å reise hjem frivillig, sier avdelingsdirektør i UDI, Anne Siri Rustad.
Spent på effekten
Erfaringene fra prosjektet, som vil vare ut året, vil gi et viktig grunnlag for utviklingen av returarbeidet videre. 
– Målsettingen med pilotprosjektet er å se effekten av gode og individuelt rettede samtaler, samt utforme gode metoder for retursamtaler som kan videreføres i alle mottak, sier Rustad til udi.no.