FN-forsker feilaktig mistenkt for dopsalg

Havner i rusmiljøene: Ifølge en oversikt fra UDI har 600 mindreårige forsvunnet fra asylmottak de siste årene. Miljøarbeidere er frustrerte fordi de mener samfunnet ikke vil hjelpe til.
Foto: Daniel Marenco
Forskeren, Shuaib Lwasa fra Uganda, mener norsk politi opptrådte rasistisk da de ransaket han på åpen gate under hans besøk i Norge i oktober.
0Shares
Klima- og forurensningsdirektoratet var vertskap for en gruppe forskere for FNs klimapanel, deriblant Lwasa, som i sin klage til politiet beskriver hendelsen som nedverdigende.
– Selv om jeg ikke gjorde motstand, opplevde jeg det å bli ransaket midt i en gate av en politimann uten saklig grunn som respektløst, nedverdigende og en fullstendig krenkelse av min personlige integritet. Tross min internasjonale reiseerfaring har dette aldri skjedd meg før. Jeg ble traumatisert av denne tjenestemannens handlinger, skrev han i klagen og forlangte en skriftlig unnskyldning, ifølge aftenposten.no.

Mistenksom oppførsel
Ifølge politiebetjenten som foretok ransakelsen, skal forskeren ha hatt noe bulende i lommene og oppført seg mistenksom, noe forskeren mener er løgn. Politiet har beklaget hendelsen og viser til at Oslo sentralstasjon er et område med mye doptrafikk og at det er en overrepresentasjon av afrikanske dopselgere, som mange oppholder seg ulovlig i Norge.

Hvilken betydning hadde det at han er afrikaner?

– Vi vet at det er en overrepresentasjon av afrikanske selgere der. Og han hadde en adferd som lignet selgernes, blant annet hadde han en bulet lomme som han tok seg til hele tiden. Men man går ikke bare rett bort til en person fordi han er fra Afrika, svarer visepolitimester Sveinung Sponheim, til aftenposten.no.