Finanskrisen påvirket enkelte innvandrere negativt

Finanskrisen i 2008 gikk utover økonomisk integrering for enkelte innvandrere, viser statistikk fra SSB.
Foto: Flickr
Lavkonjunkturperioden 2008-2010 fikk økonomiske og jobbmessige konsekvenser for gruppen nyankomne som etablerte seg i Norge på 2000-tallet.
6Shares

Statistikken er basert på analyser av SSB-tall på ulike innvandrergruppers økonomiske integrering de 12 første botidsårene i Norge, for ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005.

Forskjeller i økonomisk integrering mellom flyktningene i 1993-kohorten og flyktningene i 2000- og 2005-kohorten er også store:

– I den tidlige kohorten bestod flyktningene stort sett av europeere på flukt fra krigen på Balkan, og disse hadde et ganske vellykket økonomisk integreringsløp de 12 første årene i Norge. De to senere kohortene bestod i større grad av flyktninger fra Asia og Afrika, og hadde større økonomisk avstand til øvrig befolkning etter lang botid. Familieinnvandrere til flyktninger har omtrent samme svake integreringsløp som flyktningene i de to senere kohortene, mens øvrige familieinnvandrere har mindre avstand til øvrig befolkning, går det frem fra ssb.no.

Etablering under finanskrisen

Spesielt er det ankomstkohorten for 2000 som har slitt i årene hvor de skal ha etablert seg i Norge. Lavkonjunkturperioden påvirket også mennene i større grad enn kvinnene.

– At mennene påvirkes mer enn kvinnene henger sammen med at en betydelig større andel av mennene med flyktningbakgrunn er yrkestilknyttede i utgangspunktet. Av mennene med flyktningbakgrunn i 2000-kohorten var det særlig de med utdanning på videregående nivå og lavere som var utsatte under lavkonjunkturen.