Ingen løsning for Moria-barna: – Regjeringen holdt Stortinget for narr

Kommunalkomiteen på Stortinget skulle etter planen ha avgitt sin innstilling 7. mai, og saken skulle vært behandlet i Stortinget 12. mai.

Saken ble utsatt i to uker etter ønske fra regjeringen som begrunnet det med at EU-landene jobber med en felles løsning for flyktningene i leirene i Hellas.

Den nye fristen var satt til tirsdag, men nå opplyser Justis- og beredskapsdepartementet til VG at løsningen ikke kommer i dag. Grunnen er at EUs og Hellas initiativ til relokalisering av barna ikke møter regjeringens krav, blant annet om at det skal være en felleseuropeisk varig ordning.

– Hvis ikke det kommer en løsning tirsdag, har regjeringen holdt Stortinget for narr. De ba oss utsette behandlingen av saken, nå har de fått 14 dager på seg, da må det komme noe på bordet i morgen, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til VG.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at partiet jobber hardt med å finne en løsning for barna i Moria-leiren, og at mye av sakens kjerne dreier seg om hvem som skal gjøre utvalget for hvilke flyktninger Norge eventuelt skal ta imot.

Det vil bli en avgjørende avstemning i Moria-saken i Stortinget 26. mai.