Flere flerkulturelle fullfører videregående

Stadig flere unge flerkulturelle tar videregående utdanning, viser ny statistikk fra Frischsenteret. Illustrasjonsfoto: Rune Kongsro/regjeringen.no
Tar utdanningen på lik linje med etniske nordmenn.
0Shares
Ungdom med innvandrerbakgrunn fullfører nå videregående skole i nesten like stor grad som ungdom med norsk bakgrunn, viser en ny forskningsrapport fra Frischsenteret, skriver Dagens Næringsliv.
Slik har det ikke alltid vært, ifølge seniorforsker Knut Røed.
– Vi ser en bemerkelsesverdig rask utjevning i tilbøyeligheten til å fullføre videregående, sier Røed til Dagens Næringsliv.
Tidligere ankomst gir utslag
Blant gruppen norskfødte av innvandrede foreldre som avsluttet ungdomsskolen i årene 1992-94, var det under 60 prosent som fem år senere hadde fullført videregående skole. Ti år senere var andelen 66 prosent, ifølge funnene.
Studien viser også at sannsynligheten for å fullføre er vesentlig høyere for dem som innvandret til Norge før skolealder enn for dem som kom etter skolestart, ifølge NTB.