Ny akselerator skal få flere i jobb

Impact StartUp-alumni Mestringsguiden ansetter tidligere flyktninger og skal bli Norges første sosiale restaurantgruppe.
Foto: Bård Gundersen
Høsten 2020 lanserer Impact Startup et felles nordisk akseleratorprogram. Temaet er arbeidsinkludering og målet er å få folk fra utenforskap inn i arbeid.
20Shares

Impact StartUps nye spesialdesignede akselerator er rettet mot bedrifter som bidrar til økt sysselsetting og arbeidsinkludering for utsatte grupper.

– Når vi snakker om utsatte grupper mener vi grupper som ofte opplever å bli stående utenfor arbeidslivet. Mange opplever vansker for å få innpass på grunn av for eksempel kulturell- og sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsnedsettelse, nedsatt arbeidsevne, eller kronisk sykdom, melder Ferd Sosiale Entreprenører som støtter prosjektet.

Ny normal

Firmaet ser for seg at å sikre like muligheter i arbeidsmarkedet er viktigere enn noensinne.

– Vi er avhengig av at alle bidrar som skattebetalere og aktive deltakere i økonomien. Vel så viktig er det at alle mennesker opplever at de kan være skapende samfunnsborgere som spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen og demokratiet. Da er tilgang til arbeid en viktig forutsetning.

Spesielt gjelder det nå som man snakker om en “ny normal” etter korona-pandemien.

– Gjennom akseleratorprogrammet Impact StartUp ønsker vi å aktivt være med å forme fremtiden. Det finnes gründere som bygger ned barrierer for de som er i fare for langvarig arbeidsledighet. Ved å støtte og styrke dem og deres løsninger vil Impact StartUp bidra til å endre arbeidsmarkedet etter korona-pandemien.