Høyre-utvalg: Antall flyktninger som får komme til Norge, skal ikke styres av internasjonale kriser

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer lærere til å melde fra om de har kapasitet til å undervise ekstra for asylbarn. Bildet er tatt i 2013

Handlingsregelen som utvalgsleder Torbjørn Røe Isaksen nå foreslår, skal sikre at antall flyktninger som får komme til Norge, ikke styres av internasjonale kriser, men besluttes politisk av Stortinget, skriver Aftenposten.

Handlingsregelen er laget etter mal av handlingsregelen for uttak av penger fra oljefondet og foreslås i en rapport som er overlevert Høyres programkomité.

– Vi må bare erkjenne at et høyt press mot Europas grenser ikke er et engangstilfelle. Noe tilsvarende flyktning- og asylkrisen i 2015 kan raskt komme tilbake. Norge kan ikke de neste 30 årene ha det samme nivået på innvandring som vi har hatt siden 1990, sier Isaksen til avisen.

Han sier at utvalgets mål er å sikre en forutsigbar og bærekraftig asyl- og flyktningpolitikk som skaper færre konflikter og som kan stå seg i flere tiår.

Utvalget foreslår at handlingsregelen etableres ved at Stortinget beslutter et måltall for hvor mange flyktninger Norge skal motta i snitt per år. Både familiegjenforeninger og eventuelle returer av flyktninger til hjemlandet kan legges inn i regnestykket.

Isaksen skal presentere rapporten for Høyres sentralstyre mandag.