– Viktig å avmystifisere surrogati

Handler om barnløses ønske om barn: Surrogati er et tema som må ut i lyset for å bli kvitt mystikk og fordommer, sier Utrop-redaktør Majoran Vivekananthan.
Foto: Michael Verhoef
Utrops ansvarlige redaktør Majoran Vivekanathan ønsker mytene om et omdiskutert og omstridt tema til livs.
0Shares

Bruk av surrogati er ikke tillatt i Norge ifølge bioteknologiloven og barneloven. Antallet nordmenn som benytter seg av surrogati i utlandet er derfor stadig økende, og særlig er India et populært reisemål.
Ut på dagsordenen

Nå vil Norges første flerkulturelle avis Utrop ha surrogatisaken ut på dagsordenen ved å holde et fagseminar 10. februar.

– Surrogati er en sak med mange etiske sider. Derfor bør vi sette mer fokus på dette gjennom slike seminarer. Hvis myter og fordommer vi har om surrogati blir fordekt med argumenter om “etiske dilemmaer”, har Utrop som en flerkulturell avis interesse av å avmystifisere dette, sier ansvarlige redaktør i Utrop, Majoran Vivekananthan.
Han viser til at rundskrivet fra Barne,- likestillingsdepartementet “Barn født av surrogatmor i utlandet- registrering i Folkeregisteret” gir klare retningslinjer om anerkjennelse av farskap for barn født av surrogatmødre i utlandet.
–  I dag kreves det DNA test før farskapet blir anerkjent. Det ingen juridiske hindringer for å benytte seg av surrogatmødre i utlandet, påpeker han.
Eneste utvei

En av grunnene Vivekanathan oppgir for surrogati er at dette ofte er den eneste løsningen for enkelte.
– Flesteparten som benytter seg av surrogatmor er heterofile par som er ufrivillig barnløse. Og for mange er surrogati eneste utvei for å få barn.

Les også: Myter om surrogati (Aftenposten)

Det ingen juridiske hindringer for å benytte seg av surrogatmødre i utlandet.