Returavtale får konsekvenser

Ann-Magrit Austenå (48)blir ny generalsekretær i NOAS.
Foto: Arkiv
Allerede dagen etter at en ny returavtale ble inngått mellom Norge og Etiopia, kommer det bekymringsmeldinger fra flere hold.
0Shares

Norge har undertegnet en avtale med Etiopia om retur av etiopiske borgere. Avtalen åpner både for å gi støtte til frivillig retur og tvangsretur. Flere asylsøkerorganisasjoner er svært skeptiske, skriver Nrk.

– Etiopiske borgere har gjennom mange år vært en stor asylsøkergruppe i Norge, og vi er veldig glade for at vi nå har inngått en avtale som vil fremme retur til Etiopia, sier statssekretær Pål K. Lønseth i Justis- og beredskapsdepartementet.

Avtalen ble undertegnet torsdag. Den trådte umiddelbart i kraft. Det er Utenriksdepartementet og Justisdepartementet som har deltatt i forhandlingene som har pågått siden juli 2011.

Etiopiske borgere som velger å returnere frivillig, vil motta et engangsbeløp samt få tilbud om støtte til reintegrering som legger til rette for en ny start i Etiopia. For etiopiere som ikke vil reise frivillig, åpner avtalen for tvangsretur.

Kan bli sendt ut

I Bergensavisen (BA) meldes det om hvilke konkrete følger avtalen kan få for enkeltpersoner. Lille Nathan fra Ytre Arna har foreldre fra Etiopia. De kom til Norge før han ble født, de jobbet og betalte skatt frem til pappa Asfaw Eshete (40) fikk inndratt arbeidstillatelsen.

Til tross for at familien er nektet opphold, har Norge så langt ikke hatt mulighet til å returnere familien til Etiopia. Dette endret seg imidlertid da Norge og Etiopia signerte en utleveringsavtale.

– De synes det er helt forferdelig. Det er et mareritt for dem, sier Aina Heldal Bøe som har engasjert seg i Nathans sak til BA.

Håper at saken fryses

Utleveringsavtalen mellom Norge og Etiopia kommer etter at justisminister Grete Faremo har varslet at hun vil gjennomgå hele asylpolitikken for barn.  400 barn venter nå i håp om at denne gjennomgangen vil åpne for at de kan bli boende. Stortingsmeldingen er ventet i februar, men har allerede blitt utsatt flere ganger.

Med den ferske utleveringsavtalen hengende over seg, er familiens eneste håp at Nathans sak fryses før de blir tvangsutsendt.

– Nathan er en av disse 400 barna. Det ville være hjerterått å sende familien ut før storingsmeldingen som kan gi dem en sjanse til å bli værende. Dette er små barn som venter på det eneste de har – sin egen fremtid. Det viktigste nå er å få stilt disse sakene i bero, sier hun.

NOAS kritisk

Asylsøkerorganisasjonen NOAS ser ingen grunn til å juble over returavtalen, og oppfordrer norske myndigheter til å stille i bero og behandle sakene til etiopiske barn på nytt.

– Dagens framforhandlede returavtale med Etiopia er første åpning for tvangsretur av etiopiere på over 20 år. NOAS frykter at vi vil se eksempler på fengsling, og i verste fall tortur og ødeleggelse av mennesker og familier. Etiopia er et meget autoritært regime hvor menneskerettighetsbruddene har blitt verre i løpet av det siste året, sa generalsekretær Ann-Magrit Austenå til Nrk i går.