Aksjonerte for papirløses arbeidstillatelse

Rød Ungdoms nye generalsekretær, norsk-kurdiske Seher Aydar, trår entusiastisk til i sin nye jobb.
Foto: sosialisme.no
Under årets LOs Trondheimskonferanse ble det fattet flere vedtak mot rasisme og høyreekstremisme og for papirløses rett til å jobbe.
0Shares

Trondheimskonferansen 2012 ble avholdt 27.-29. januar. På programmet sto alt fra EØS via Palestinaspørsmålet til uønsket deltid.

– Jeg mener vedtaket var viktig, fordi det slår fast at antirasisme må være en selvsagt oppgave for arbeiderbevegelsen, sier generalsekretær i Rød ungdom, Seher Aydar.

Hun er ansvarlig for Rød Ungdoms kampanje La papirløse jobbe. Kampanjen skal foregå over hele landet og målet er å presse politikere til å gi papirløse en jobbmulighet. 

Alle har rett til å jobbe

Rød Ungdom er blant mange frivillige organisasjoner, politikere, biskoper, folk i lokalsamfunnet, Islamsk Råd, bedrifter, Nansenskolen, med flere, som har gått sammen og oppfordret regjeringen til å la papirløse få tillatelse til arbeid og et verdigere liv i Norge.  

I Norge sier vi at det skal lønne seg å jobbe, men det er en gruppe som ikke får denne muligheten.

– I Norge sier vi at det skal lønne seg å jobbe, men det er en gruppe som ikke får denne muligheten. I dag blir folk som i utgangspunktet har lyst til å bidra nektet muligheten. Før fikk ni av ti asylsøkere arbeidstillatelse. I dag er tallet kun fire av ti. Regjeringens ikke-arbeidslinje for asylsøkere er ikke bare feil, men også en politikk som ikke fungerer.

Hvordan kan denne kampanjen bidra til en forandring?
– Mange har en vrangforestilling av asylsøkere fordi de aldri møter dem og får muligheten til å bli kjent. En hel gruppe blir utestengt fra et viktig samfunnsområde, noe som skaper et skille mellom majoritet og minoritet i samfunnet. Nøkkelen til god integrering ligger blant annet i arbeidslivet, sier hun.