Foran Stortinget i dag:

Følelsesladet markering for Moria-barna

6007 par barnesko symboliserer barna som fremdeles må leve under fryktelige forhold i Moria-leiren.
Foto: Liv Karin Dahlstrøm
6007 barn er fortsatt fanget i flyktningeleiren i Moria. Regjeringen klarer ikke å enes om de skal bidra i det felleseuropeiske løftet med å evakuere de mest sårbare. – Et latterlig og skittent politisk spill, fnyser Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og initiativtaker til dagens markering foran Stortinget.
51Shares

Kl 12 i dag ble 6007 barnesko plassert foran Stortinget.  I havet av sko lyste et stort gult banner opp med påskriften «Evakuer barna fra Moria», mens aktivister holdt plakater rundt omkring på Eidsvolls Plass.

Katrin Glatz Brubakk.
Foto : Privat

Barna betaler prisen

– Vi i Ressursgruppen «Evakuer barna fra Moria» fortsetter våre markeringer fordi 6007 barn fortsatt er fanget i flyktningeleiren Moria under uverdige og farlige betingelser mens Regjeringen krangler om de skal bidra i det felleseuropeiske løftet med å evakuere de mest sårbare. Det politiske spillet nå er bare latterlig og må opphøre. Det er de mest sårbare barna på europeisk jord som betaler prisen, sa Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og initiativtaker til markeringen.

Skuespiller Sven Tindberg leste sitt eget dikt om Moria, mens Juni Solbrække, advokat og daglig leder i ICJ Norge (International Commission of Jurists) snakket om de daglige bruddene på grunnleggende rettigheter som skjer i Moria.

Barn uten rettigheter

Negar Bajoghli holdt appell på vegne av Ressursgruppen. – I hvert par av sko som blir satt frem foran Stortinget skulle det stått et barn som fikk sine grunnleggende menneskerettigheter oppfylt. Som hadde tilgang til adekvat helsehjelp. Som fikk gå på skole. Jeg har selv små barn og det smerter å tenke på hvordan det ville vært om mine barn måtte bo i så elendige betingelser, sa hun.

– Ikke Norge verdig

– Behandlingen av barna i Moria er ikke Norge verdig, sa Katrin Glatz Brubakk. – Regjeringen har i alle sine svar i denne saken slått fast at Norge har et medansvar for betingelsene i Moria ettersom de ligger i Schengen -området og fordi Norge har bidratt med finansiering. Hellas har bedt Norge evakuere 150 av de mest sårbare da deres systemer er overbelastet. Dette har de avslått.  Regjeringen bruker barna i Moria i et skittent, politisk spill. Det er ikke Norge som humanitær nasjon verdig,  sier Brubakk.

Kravene

Solvei Schytz fra Venstre, Torhild Bransdal fra KrF og statssekretær Hilde Barstad i justisdepartementet kom som representanter for Regjeringspartiene ut for å motta kravene fra gruppa. Disse er at:

  • Regjeringen tydelig forplikter seg til å bidra i den felleseuropeiske dugnaden med å re-lokalisere de mest sårbare fra Moria og de andre leirene i Hellas
  • Regjeringen fastsetter antall barn som kan re-lokaliseres til Norge, basert på kapasitet og kompetanse i kommunene.
  • Regjeringen umiddelbart igangsetter forberedelsene til re-lokalisering slik at prosessen kan igangsettes så snart de andre punktene er på plass.