Styrker innsatsen mot kjønnslemlestelse

Statssekretær Henriette Westhrin: sameksistens innebærer uenighet og kritikk, men samtidig også vilje til forståelse og til å ta et oppgjør med ekstreme synspunkter både blant majoritet og minoritet.
Foto: Scanpix/bld.no
Regjeringen lover å ta et større tak i omskjæringsproblematikken, og tar opp spørsmålet på nasjonalt og internasjonalt plan.
0Shares
Ny forskning viser at somaliske innvandrere i Norge har endret syn på omskjæring, skriver forskning.no. 
Likevel, og til tross for innstillingsendringen hos foreldregenrasjonen som bor i Norge, presses de likevel til å fortsette tradisjonen av besteforeldre i hjemlandet. Dette, og andre funn går frem av undersøkelsen gjennomført av forsker Abdi Gele ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
– I somalisk kultur tas beslutninger ut fra bestående hierarkier og deles med den utvidede familien, som inkluderer far, mor, bestemor, bestefar, svigerforeldre og så videre. Beslutninger som tas av besteforeldre, er ofte de mest respekterte, sier han til Nettavisen.
Langsiktig anti-omskjæringsstrategi
Statssekretær Henriette Killi Westhrin (bildet) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sier at innsatsen mot kjønnslemlestelse gjøres nasjonalt og internasjonalt og gir gjensidig påvirkning.
– I 2012 har regjeringen videreført ordningen med integreringsrådgiverne ved utvalgte norske utenriksstasjoner. Disse skal bidra til å øke kompetansen om transnasjonale familieliv som følge av migrasjon og bidra til styrket innsats mot blant annet kjønnslemlestelse, sier Westhrin til Nettavisen.
Sålangt er det gjennomført mange tiltak for å forebygge kjønnslemlestelse og bidra til holdningsendring hos de berørte grupper. påpeker hun overfor Nettavisen.
– Vi vet imidlertid ikke hvor mange som faktisk velger bort praksisen. Vår erfaring er at holdningsendringer skjer over tid og at det forebyggende arbeidet derfor må være langsiktig.