Historisk forside

 
Foto: Skjerdump: itromso.no
ITromsø vartet opp med en helsamisk forside på samefolkets dag. 
0Shares

ITromsø ble historisk som tidenes første majoritetsmediekanal da de 6. februar oversatte hele forsiden sin til samisk. 

Ifølge sjefredaktør Jørn-Christian Skoglund gjør man dette av flere grunner. Blant annet har det vært et sterkt ønske om å markere samefolkets i det flerkulturelle og sterkt samiskpregede Tromsø.
– Vi hedrer den samiske befolkningen i byen og sende et tydelig signal til både befolkning og offentlige myndigheter om at tiden er kommet for å legge krangel, skittkasting og destruktive dialoger bak seg og i stedet for se fremover. Og for å forhåpentligvis bidra til at flere vil snakke med hverandre, og ikke om hverandre, sier Skoglund til itromso.no.

Handler om respekt

NRK-profil Per Kristian Olsen sier ITromsøs grep bidrar til å sette standarden for debatten i tiden fremover. Olsen er selv samisk og ansvarlig for NRK-dokumentaren “Vendepunktet”, som handler om aksjonene for Altavassdraget på 1970– og 80-tallet.
Han henviste også til diskusjonene som oppsto i kjølvannet av innlemmelsen av Tromsø i forvaltningsområdet for samisk språk.
– Som pressemann synes jeg det er veldig viktig at pressen er meningsdannende. Det er en slik forside, og jeg synes avisen viser en respekt som av og til har manglet i debatten, sier han til itromso.no.