Vil forplikte universitetene til å oppgi informasjon om utlendingers studier

Utdanningsinstitusjoner plikter å gi taushetsbelagte opplysninger om studier til politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda etter anmodning, foreslår regjeringen.
Foto: Flickr.com
Regjeringen vil at utdanningsinstitusjonene skal ha plikt til å gi utlendingsmyndighetene taushetsbelagt informasjon om studiene til utenlandske studenter.
10Shares

Forslaget som skal på høring, skal gjøre det enklere å behandle søknader om oppholdstillatelse, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

Det innebærer at fylkeskommuner, universiteter, høyskoler, frittstående skoler, studentsamskipnader og Kompetanse Norge plikter å gi taushetsbelagte opplysninger om studier til politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda etter anmodning.

Opplysningene må være nødvendige for behandling av relevante oppholdssaker, deriblant førstegangssøknader om oppholdstillatelse i Norge. En lignende plikt finnes allerede for statsborgerskapssaker. Høringsfristen er 1. september.