Mæland foreslår økte rettigheter for konvertitter i Utlendingsnemnda

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland holdt pressekonferanse om koronasituasjonen på tirsdag sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Justisdepartementet foreslår at asylsøkere som frykter forfølgelse på grunn av konvertering, skal få sterkere rett til å møte personlig i Utlendingsnemnda.
24Shares

– Høringsforslaget er en oppfølging av Granavolden-plattformens punkt om å styrke retten til nemndmøtebehandling med videre i saker som gjelder troverdigheten ved en konvertering, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Forslaget, som torsdag ble sendt til høring, innebærer også økt rett til å føre vitner i slike type saker.

– Asylsøkere som har konvertert er ofte tett knyttet til menigheter i Norge som føler et særskilt ansvar i sakene. Det er viktig for tilliten til myndighetenes praksis og vurderinger å styrke retten til nemndmøtebehandling i disse sakene, sier Mæland.