Kraftig nedgang i antall asylsøkere siden Norge stengte

Frode Forfang, direktør i UDI, tror ikke Norge klarer å oppfylle kvoten på 3000 overføringsflyktninger i 2020.
Foto: Nora Lie, UDI
– Antall asylsøkere til Norge har stupt siden landet ble stengt i midten av mars. Nå ser vi en trend til at asyltallene går noe opp, uttalte UDI-direktør Frode Forfang på en pressekonferanse i dag.
21Shares

Mens det i januar og februar kom 40 asylsøkere i uka, har det i april og mai bare kommet ti asylsøkere ukentlig –  de fleste av disse hadde da allerede oppholdt seg i Norge en stund. Asyltallene ble altså redusert til en fjerdedel.

– Også i Europa er det nedgang i antall asylsøkere, sier Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI). Nesten ingen asylsøkere har kommet inn fra Tyrkia til Hellas. 

En del land har i perioder ikke hatt apparat for å registrere asylsøkere. Det er usikre hvordan tallene ser ut etter hvert som Europa gjenåpner samfunnet.

– Vi tror at antallet vil øke i tråd med at grensene åpnes.

Kvoteflyktninger

Norge har en kvote på 3000 overføringsflyktninger i 2020.

– Den kvoten vil vi ikke klare å oppfylle i år, sier Forfang og forteller at de forventer å innvilge drøye 2000.

UDI vil i tiden fremover reise ut og gjennomføre intervjuer av overføringsflyktninger. Samtidig planlegger de å intensivere videointervjuer.

Sesongarbeid i landbruket

Også annen innvandring er sunket siden midten av mars – både innvandring relatert familiegjenforeninger, arbeid og utdanning.

– Det er nesten stopp i besøksvisum til Norge, sier UDI-direktøren.

Etter en total nedstengning i mars, har UDI innvilget  2000 – 2500 søknader om sesongarbeid i landbruket.  De er nå ájour med søknadsmassen.

– Vi er spente på hva som vil skje i tiden fremover. Vil de som ikke har hatt mulighet til å komme denne våren komme i tillegg til dem som nå får den muligheten? Antageligvis vil vi se en slik effekt når det gjelder familieinnvandring og asylsøkere, sier Frode Forfang.