Innvandrerbarn bor trangere

I dette bygget vil det være mulig for vanskeligstilte østafikanere å få leid en leilighet til under markedspris.
Foto: Kirkens Bymisjon
Barnefamilier med innvandringsbakgrunn er overrepresentert blant familier med inntekt under fattigdomsgrensen i Norge. 
0Shares

Inntektsgapet i forhold til andre grupper kan ha konsekvenser for hvordan familiene klarer seg på det norske boligmarkedet, går det frem av en ny Fafo-rapport som diskuterer hvilke konsekvenser bolig og bomiljø kan ha for innvandrernes integrering i Norge.

Opphopningen av boligproblemer blant enkelte innvandrergrupper, noe som har delvis sammenheng med at mange innvandrere bor i leide boliger, skriver imdi.no.

Utrygghet fremmer ikke integrering

Sammenhengen mellom det å ha dårlige boforhold og bo i et nabolag som oppleves som utrygt fremheves som en viktig årsak til mistrivsel. Å bo i et sammensatt nabolag og ha kontakt med naboer med variert bakgrunn, er derimot viktig for å fremme inkludering blant barnefamilier med innvandringsbakgrunn.

– Rapporten representerer en svært viktig kilde til kunnskap om boligens og bomiljøets betydning for en vellykket integrering. Problemene som beskrives i rapporten er godt strukturerte og tydeliggjorte, noe som er et godt utgangspunkt for vårt samarbeid med de som skal være ansvarlige for å finne gode løsninger, sier strategidirektør i IMDi Alv Sørland.