Hjem Nyheter Nytt Mottaksplasser for 1000 migranter i Hellas gjennom EØS-midlene

Mottaksplasser for 1000 migranter i Hellas gjennom EØS-midlene

Det største prosjektet, med et tilskudd på om lag 24 millioner kroner, vil tilby tilrettelagte mottaksplasser for enslige mindreårige på øyene Samos og Chios i Hellas.
Arbeidet med å etablere mottaksplasser for rundt 1.000 enslige mindreårige og sårbare migranter i Hellas er i gang. Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midler.
50Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

– I løpet av prosjektperioden 2020-2024 vil 1000 sårbare migranter, inkludert enslige mindreårige, få et tilbud i de om lag 300 mottaksplassene, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hilde Barstad (H).

Prosjektet har en totalramme på rundt 86 millioner kroner. Det er blitt tildelt fem organisasjoner med bred erfaring i å hjelpe migranter i Hellas.

Det største prosjektet, med et tilskudd på om lag 24 millioner kroner, vil tilby tilrettelagte mottaksplasser for enslige mindreårige på øyene Samos og Chios. Det skal i tillegg etableres mottak for enslige mindreårige på det greske fastlandet, og flere tilbud til mindreårige og voldsutsatte mødre. I hovedstaden Athen vil EØS-midlene fra Norge, Island og Liechtenstein finansiere et senter for 175 enslige kvinner med og uten barn, blant dem gravide og ofre for menneskehandel.

– Jeg snakket torsdag med min greske kollega. Tema for samtalen var norsk bistand til sårbare migranter gjennom EØS-midlene i forbindelse med denne utlysningen. Vi er enig om å fortsette dialogen og det gode samarbeidet, sier Barstad videre.

Prosjektet skal støtte opp under det greske asylsystemet og bidra til at sårbare asylsøkere ivaretas og gis et forsvarlig botilbud. Målet er å styrke evnen til å klare seg selv, enten de skal bo og integrere seg i det greske samfunnet, eller returnere til hjemlandet.