Lærer hjalp flyktninger på språktest

På landsbasis ble 14.000 personer avskåret fra å avlegge norskprøven på grunn av IKT-problemer

Kommunen har innrømmet at reglene ble brutt under prøven i mai 2018, skriver Nordlys.

Kompetanse Norge innledet en granskning av saken etter å ha mottatt bekymringsmelding fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. De har konkludert med at en lærer hjalp elevene direkte under prøven.

– Det er på mange måter en trist sak, ikke minst for de fremmedspråklige flyktningene dette gjaldt, sier avdelingsleder Espen Brynsrud i Kompetanse Norge.

Han legger til at saken er svært uvanlig.

Da Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Kvænangen kommunes integreringsarbeid, ble det avdekket en rekke lovbrudd. Gjennomføringen av norskundervisningen fikk sterk kritikk. Flere av dem som ble intervjuet hadde problemer med å gjøre seg forstått på norsk.

Oppvekstsjef Jorunn Farstad i Kvænangen sier til Nordlys at flyktningene som fortsatt bor i kommunen, har gjennomført nye språktester. Kommunen legger ned sin egen drift av voksenopplæring 1. august.