Tillitsvalgt i SOS Rasisme innrømmer juks

Innrømmer juks: tillitsvalgt og ansatt i SOS Rasisme Bård Frantzen, mener det er på høy tid at samfunnet får vite sannheten.
Foto: Faksimile
Ansatt og tillitsvalgt i SOS Rasisme, Bård Frantzen, mener det er på høy tid at samfunnet får vite hele sannheten om organisasjonen. Han forteller om millioner i hemmelige pengestrømmer, tømte kontoer, unndragelse av bevis og brente bevismaterialer innad i organisasjon.
0Shares

– Så lenge jeg har jobbet i SOS Rasisme har jeg vært vitne til organisert økonomisk kriminalitet med millioner av kroner i fortjeneste for organisasjonen og fortjeneste for enkeltmedlemmer. Det må det ryddes opp i. Jeg vet jeg risikerer en fengselsstraff, men velger likevel å fortelle. Kanskje andre nå tør det samme, sier Frantzen til dagbladet.no.

Fikk drittjobben

Frantzen forteller om brenning av åtte søppelsekker som inneholdt medlemslister og regnskapstall organisasjonen ville kvitte seg med før politiet fikk tak i dem. I tillegg ble også organisasjonens kontoer som fordeler seg på rundt 200 lokallag og fylkeslag rundt om i Norge, tømt for penger på kort tid, fordi ledelsen ville sikre midlene for fremtiden.

– I begynnelsen av desember fikk jeg beskjed om å fly til Oslo for å tømme kontoer tilhørende lokallag på Østlandet. Jeg gikk inn i Cultura Bank på Holbergs plass i Oslo og avsluttet dem. Tilbake i Haugesund på kvelden 7. desember overleverte jeg personlig 114 000 kroner i en konvolutt til SOS Rasismes hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen. Alt var i kontanter. Den samme operasjonen skjedde i flere fylker, sier Frantzen til dagbladet.no.

Redde

På spørsmål om hvorfor ingen i organisasjon har sagt noe om dette tidligere, forteller Frantzen om en fryktkultur som har påført blant annet unge medlemmer psykiske problemer.

– I SOS Rasisme finnes det en fryktkultur. Ledelsen har informasjon om ulovligheter begått av mange mennesker. For noen har frykten ført til at de mistet det antirasistiske engasjementet. Andre trakk seg ut i det stille. Noen unge mennesker har dessverre fått psykiske problemer av presset og ansvaret for ulovligheter de har begått sistetiden, sier Frantzen, til dagbladet.no.