Samer diskriminerer der de er i flertall

Samer føler press fra storsamfunnet, uten at det nødvendigvis handler om hvilke opplevelser du har når du er på handletur i nærbutikken, sier forsker Ketil Lenert Hansen (bildet)
Foto: Elisabeth Øvreberg
Geografien har mye å si for etnisk diskriminering i Norge.
0Shares

SAMINOR-undersøkelsen er en helse- og levekårsundersøkelse blant samer og ikke-samiske folk i samiske områder. Den har blant annet vist at samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn, og at det fører til stress og psykiske plager.

Undersøkelsen viser at samer opplever langt mer forskjellsbehandling dersom de bor utenfor de samiske kjerneområdene. Kanskje litt mer overraskende for noen står det motsatt til på innsiden. Det skriver forskning.no.

Innenfor og utenfor
Samer som ikke snakker samisk og etniske nordmenn som bor innenfor de samiske områdene, opplever langt mer diskriminering enn de som bor utenfor.

Mens samisktalende samer utenfor de samiske forvaltningsområdene rapporterer om mye diskriminering og mobbing, er andelen som har opplevd diskriminering lavere innenfor de samiske områdene.

Derimot er det motsatt for andre etniske grupper i disse områdene:

– Innenfor forvaltningsområdet for samisk språk rapporterer samer som ikke snakker samisk språk, og også kvener og etniske nordmenn, om signifikant høyere grad av diskriminering enn utenfor de samiske forvaltningsområdene.

Det sier Ketil Lenert Hansen til forskning.no. Han er forsker ved Universitetet i Tromsø og en av de som har arbeidet med SAMINOR-undersøkelsen.

Samisktalende mest utsatt
Det er likevel samisktalende samer som opplever mest diskriminering totalt sett, også i områder der samer utgjør majoriteten. Tallene er 47,3 prosent for mannlige samer utenfor forvaltningsområdene, og 35,7 prosent innenfor.

Ifølge Hansen kan det muligens forklares med hvor diskrimineringen foregår:

– Folk forteller om særlig mye diskriminering i arbeidslivet, på skolen, i jobbsøking – og også på internett, sier han.