Flere kvinner som føder får morsmålshjelp

Flere kvinner i Norge får føde med hjelp på eget morsmål. Nå utvides tilbudene.
Foto: Natasza Bogacz
Stadig flere norske sykehus tilbyr sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn fødselshjelp på eget morsmål.
322Shares

Etterspørsel i Norge etter å føde med en flerkulturell doula er stor. Fra mars 2018 til juni 2020 har 115 kvinner hatt med seg flerkulturell doulastøtte under svangerskap, fødsel og i barseltiden.

Nour Al Houda (46) er fra Marokko og kom til Norge i 1996. Hun har vært med på 16 fødsler som doula.

– Det er en ære å få være med disse kvinnene under fødselen, og de er takknemlige for at jeg er der, sier Nour til medium.com.

Viktig tilbud

Noen minoritetskvinner kan ha med seg traumatiske opplevelser inn i en fødsel. har bodd kort tid i Norge. Andre snakker lite norsk, har et lite sosiale nettverk og kjenner ikke de norske helsetjenestene.

I slike tilfeller kan en flerkulturell doula gi viktig hjelp, sier sier jordmor og prosjektleder Marit Stene Severinsen ved Oslo universitetssykehus til medium.com.

– Vi ønsker at sårbare fødende kvinner med minoritetsbakgrunn skal oppleve trygghet, tillit og mestringsfølelse i møte med det norske helsevesenet. De skal få føde på morsmålet. Det kan en flerkulturell doula bidra til.

Vil utvide

Nå vurderer Oslo universitetssykehus å utvide doula-ordningen, slik at 1.000 familier får hjelp ved 1.000 fødsler på 16 ulike steder i Norge.

– Tjenesten med flerkulturell doula vil være samfunnsøkonomisk på sikt, for vi tror det fører til færre akutte keisersnitt og kompliserte fødsler, sier Severinsen.