Kompetansen til flyktninger er underutnyttet

God integrering gir folk anlending til å bli selvforsørget, mener forsker i NOVA, Marie Louise Seeberg.
Foto: oslomet.no
Flyktninger kommer ikke raskt nok i jobb. En årsak er manglende oversikt over behovet for arbeidskraft i kommunene, viser en ny studie.
46Shares

For å fremme integrering av flyktninger i Norge er det viktig å tilrettelegge for at de kommer raskt i jobb.

Samtidig viser manglende oversikt over kommunenes arbeidsmarked at det skaper utfordringer for Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), viser ny forskning fra OsloMet.

– IMDi trenger bedre oversikt over kommunenes behov for å kunne gjøre en god match, slik at flyktningene kommer raskt i jobb, sier Marie Louise Seeberg, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, til forskning.no.

For å få tilgang til bedre oversikt over lokale arbeidsmarkeder anbefaler forskerne at IMDi samarbeider tettere med NAV.

– God integrering betyr blant annet at folk kommer seg i jobb og kan forsørge seg selv. Hvis en flyktning for eksempel har kompetanse som snekker, vil det være en fordel om hun eller han bosettes i en kommune som har behov for snekkere, forklarer Seeberg.

Viktig med rask bosetting

Ifølge forskerne er det viktig å kartlegge flyktningenes kompetanse og å finne rett asylmottak og bosettingskommune tidlig.

Seeberg forklarer at et viktig mål for integreringen også er at flyktninger skal kunne delta i demokratiske prosesser.

– Lange, usikre venteperioder kan slite på menneskers fysiske og psykiske helse. I dette perspektivet kan man si at rask bosetting er vel så viktig som treffsikker bosetting, sier hun.

FAKTA

Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene

  • Studien er ledet av Marie Louise Seeberg, og gjennomført av forskerne Berit Aasen, Justyna Bell, Christer Hyggen og Ida Tolgensbakk fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA og By- og regionsforskningsinsituttet NIBR.
  • Treffsikker bosetting defineres som «bosetting som øker sannsynligheten for utdanning, kvalifisering og arbeid», og skal bidra til høyere sysselsetting blant nyankomne flyktninger gjennom bedre kobling mellom bosetting, kompetanse, kvalifisering, utdanning og kommunenes arbeidskraftsbehov.
  • Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet), og ser blant annet på samarbeidet med UDI (Utlendingsdirektoratet) i bosettingen av flyktninger på mottak og i kommuner.
  • Forskerne har gått gjennom eksisterende forskningslitteratur, gjennomført en spørreundersøkelse og gjort intervjuer.